Varsågod: Fyra föreläsningar om koppar

I slutet av april bjöd Jernkontorets forskningskommitté ”Icke-järnmetaller, malmfyndigheter och metallurgi” in till ett halvdagsseminarium om koppar. I fyra föreläsningar presenterades forskningsrön om metallen och dess historia. Föreläsningarna spelades in och finns nu att ta del av på Jernkontorets webbplats.

Vy över världsarvet Falun. På 1600-talet var Falu koppargruva Sveriges största och modernaste arbetsplats. Foto: Mostphoto.

Den 28 april 2023 bjöd forskningskommittén Icke-järnmetaller, malmfyndigheter och metallurgi inom Jernkontorets bergshistoriska utskott in till ett halvdagsseminarium om koppar, en av de första metallerna som människan tog i bruk. Än idag är koppar en omistlig metall och alltjämt finns mycket att lära om dess historia.

Seminariet omfattade följande fyra föreläsningar:

  • Kopparbergslagen och Falu koppargruva, av Lena Berg Nilsson
  • Från kök till kyrka – kopparslagarnas verksamhet, av Magnus Green
  • Koppar i Östra Medelhavsregionen under förhistorisk tid, av Maria Lowe Fri
  • Arsenik på gott och ont vid kopparutvinning, av Dag Noréus och Lars Bentell

Omkring 40 personer deltog i seminariet som hölls på Jernkontoret i Stockholm och ungefär lika många deltog via länk. Efter varje föreläsning fanns utrymme för frågor och diskussion.

Föreläsningarna spelades in och kan ses i efterhand på Jernkontorets webbplats.

– Det blev ett intressant seminarium med bra föreläsare och vi har fått mycket positiv respons. Vi är glada för att på detta breda sätt kunna dela med oss av kunskaperna som våra bergshistoriska experter besitter, säger Catarina Karlsson, koordinator för Jernkontorets bergshistoriska forskning.


Relaterad information:

Ny historisk rapport – ”Kopparbergslagen” – gör Atlas över Sveriges bergslag komplett. Rapporten är den 23:e och sista rapporten som tagits fram inom Jernkontorets bergshistoriska utskotts projekt Atlas över Sveriges bergslag.

Mer om Icke-järn-kommittén

Icke-järn-kommitténs forskning spänner över ett stort tidsperspektiv, från förhistorisk tid till ny tid. Kommittén verkar för kunskapsuppbyggnad, utbildning och dokumentation med avseende på icke-järnmetallerna inom fältet arkeologi/historia–metallurgi/metallbearbetning. En viktig uppgift är också att initiera forskning om icke-järnmetaller. På www.ickejarn.se kan du läsa mer om kommitténs arbete.

Mer om Jernkontorets bergshistoriska forskning

Den bergshistoriska forskningen omfattar både arkeologisk och historisk dokumentation och forskning samt kulturminnesvård rörande all hantering av järn och metaller, dock med huvudvikten lagd på järnhanteringens utveckling. Verksamheten rör alla tidsavsnitt och är nordisk. Läs mer om forskningen.