Ungdomar skrev gymnasiearbete på Jernkontoret

Två gymnasieungdomar från naturvetenskapsprogrammet har under ett antal månader skrivit sitt gemensamma gymnasiearbete på Jernkontoret. Med stöd från en av Jernkontorets forskningschefer, Rachel Pettersson, är nu arbetet om lämpliga stålsorter och materialval inom livsmedelsindustrin klart.

Från vänster: Martin Sjöberg och Erik Malmqvist, elever vid Rudbeckianska gymnasiet i Västerås, har i sitt gymnasiearbete undersökt korrosionsegenskaperna hos ett antal stålsorter som används inom livsmedelsindustrin. I arbetet fick de stöd och råd av Rachel Pettersson, forskningschef på Jernkontoret tillika adjungerad professor i korrosionsvetenskap på KTH.

 

För att få en gymnasieexamen måste eleven ha gjort ett godkänt gymnasiearbete. Med gymnasiearbetet knyter eleven ihop sina studier på programmet och visar att den är förberedd för arbete eller vidare studier. Detta står i läroplanen.

Gymnasiearbetet är omfattande och inom yrkesprogrammen ska eleven visa att denne är förberedd för att arbeta inom de yrkesområden programmet riktar sig mot.

Erik Malmqvist och Martin Sjöberg från Rudbeckianska gymnasiet i Västerås studerar sista året på Naturvetenskapsprogrammet.  När det var dags att välja ämne för gymnasiearbetet beslutade de sig för att skriva tillsammans. Valet av ämne föll på materialval inom livsmedelsindustrin där de ville undersöka korrosionsegenskaperna hos ett antal stålsorter och vad som händer när de utsätts för syror som är vanliga inom livsmedelsindustrin.

För att få information och hjälp med arbetet tog de kontakt med järn- och stålindustrins branschorganisation Jernkontoret, och kom där i kontakt med Rachel Pettersson, forskningschef för flera teknikområden och adjungerad professor i korrosionsvetenskap på KTH.

Rachel.jpgRachel Pettersson, forskningschef på Jernkontoret,  hoppas att företag inom järn- och stålindustrin tar sig an studenter som i sina gymnasiearbeten vill studera stål. Foto: Anna Thorell.

Rachel bidrog med sin expertis på området och vägledde ungdomarna i deras arbete:

– Det är ju vanligt att universitets- och högskolestudenter gör sina exjobb hos företag men att ta emot gymnasieungdomar är inte lika vanligt, säger Rachel Pettersson, forskningschef på Jernkontoret.

Nu när arbetet är färdigskrivet och inlämnat känner såväl Erik Malmqvist som Martin Sjöberg att de är mycket nöjda med den hjälp de fått och vill uppmana andra elever att våga ta kontakt med företag inför gymnasiearbetet.

– Det är klart att det hade gått att söka information på annat sätt men att faktiskt få träffa någon som är expert på området och kan förklara och vägleda en i arbetet framåt har varit otroligt lärorikt och givande, säger Erik Malmqvist.

Han får medhåll från Martin Sjöberg:

– Rachel blev lite som en mentor för oss i arbetet. Det var mycket enklare att komma vidare när hon kunde svara på många av de frågor som dök upp och få oss att förstå det som var svårt, säger Martin Sjöberg.

Rachel Pettersson hoppas att företag inom järn- och stålindustrin tar efter och vågar ta sig an även gymnasieungdomar.

– Jag tror inte att insatsen från industrin behöver vara så stor men kan vara en absolut förutsättning för att gymnasiearbetet ska bli gjort. Dessutom – på sikt kan det ju faktiskt leda till att fler vill söka sig till ett arbete inom järn- och stålindustrin och det vill vi ju uppmuntra till, avslutar Rachel Pettersson.