Tre exjobb om digitalisering inom stålindustrin gav många nya insikter

Tre medlemsföretag inom Jernkontorets teknikområde Digitalisering, har i samarbete med Högskolan i Gävle handlett tre examensarbeten om järn- och stålindustrins digitalisering. Samarbetet har varit mycket berikande för alla parter och projekten resulterade i många nya insikter som alla medlemsföretag i teknikområdet kan dra nytta av.

Professor Niclas Björsell (till vänster i bild) medverkade vid seminariet när Nusyba Yasmine, Kalle Kurttio och Waleed Tariq presenterade sina exjobb om digitalisering i järn- och stålindustrin.

Inom Jernkontorets teknikområde 60, Digitalisering (TO 60) samarbetar järn- och stålföretag, forskningsinstitut och högskolor för att utforska specifika områden inom digitalisering.

I november 2022 initierade teknikområdet ett samarbete med Högskolan i Gävle. I ett exjobb-team erbjöd tre av teknikområdets medlemsföretag, Alleima, Erasteel och Ovako, exjobb till studenter vid högskolan.

De tre exjobben är nu slutförda och de presenterades vid ett seminarium den 2 juni. Gemensamt för exjobben är att de har genomförts på den digitala plattformen iba och att de har handlat om digitalisering med koppling till underhåll och produktionsuppföljning i järn- och stålindustrin. Iba är ett kommersiellt datainsamlingssystem för att samla in, processa och analysera mätsignaler och systemet används av många företag som arbetar med processtyrning.

Tre intressanta projekt om enorma mängder data

Seminariet där exjobbarnas projektarbeten presenterades inleddes av teknikområde 60:s forskningschef Helena Malmqvist, Jernkontoret, och Niclas Björsell, professor i elektronik och vetenskaplig ledare för Högskolan i Gävles strategiska forskningsområde Intelligent Industri. Niclas är också högskolans adjungerade representant i teknikområde 60. De beskrev kortfattat teknikområdet, dess verksamhetsfält och tankegångarna bakom bildandet av exjobbteamet.

Först ut med projektpresentation var Kalle Kurttio som samarbetat med Erasteel i projektet, How to avoid the next compressor failure?. Projektet undersökte vilka moduler och funktionalitet som iba har att erbjuda. Process- och maskinsignaler studerades för att bedöma både deras användbarhet för att förutsäga maskinhaveri och relevanta iba-moduler för ändamålet med prediktivt underhåll, baserat på en litteraturstudie. Analys har utförts i ibaAnalyzer. Projektet resulterade i ett antal förbättringsförslag, vilka på sikt skulle kunna möjliggöra tillståndsbaserad övervakning av en kvävgaskompressor.

Waleed Tariq presenterade sitt projekt som han utfört på Ovako, Time efficient harvest of data to find the optimum production window with help of IBA software. Arbetet gick ut på att omvandla och koppla ihop PLC data (iba) med generella databaser (SQL).

Slutligen berättade Nusyba Yasmine om projektet Combining temperature measurement with vision system to automatically generate time measurements from furnace to cooling, som skett i samarbete med Alleima. Med hjälp av bildbehandling utvecklade Nusyba en metod att detektera händelseförlopp vilket landade i resultatet att detektering av släckning av en varm stång är möjlig att genomföra med hjälp av ibaVision och dess plug-in för Python 3.8. Bildanalysbiblioteket openCV används. Projektet beskriver möjligheterna med klassisk bildanalys, som fortfarande används inom stålindustrin där tuffa arbetsmiljöer kan förstöra eller omöjliggöra mätningar med vanliga sensorer. I rapporten nämns även möjligheten att i framtida projektarbeten gå vidare med modeller baserade på maskininlärning och artificiell intelligens.

Seminariet avslutades med en sammanfattning av slutsatser från projektarbetena och en diskussion om iba som plattform.

Värdefullt team-arbete kan inspirera till fler exjobb

Teknikområde 60 har finansierat de tre exjobben och samtliga medlemsföretag får del av och kan dra nytta av resultaten från de utförda studierna. Teknikområdets forskningschef Helena Malmqvist anser att det på flera sätt har varit berikande att teknikområdets företag, Högskolan i Gävle och teknologerna har bildat ett exjobbteam.

– Vi vet att kunskapsdelning mellan den akademiska världen och stålindustrin gynnar alla parter. Tack vare den nära kopplingen till Högskolan i Gävle når projekten och handledningen av dem en god akademisk höjd. De tre företagen som tagit sig an handledarskapet har fått särskilt stöd från högskolan och förhoppningsvis kan det här inspirera andra företag att ta på sig ett handledarskap för nya exjobb, säger Helena Malmqvist.

Att upplägget var uppskattat beskrivs av exjobbaren Kalle Kurttio:

– Att arbeta parallellt med två andra studenter har varit roligt men också produktivt. Genom återkommande träffar har jag fått möjlighet att bolla idéer och ta del av andra synvinklar på aktuella problem. Kunskapsutbyte i form av projektpresentationer, där ett koncentrat av erfarenheter förmedlats har varit nyttigt och effektiviserat projektet, säger Kalle Kurttio.

 

För ytterligare information, kontakta:

Helena Malmqvist, forskningschef, Jernkontoret
070 664 50 51, helena.malmqvist@jernkontoret.se

Niclas Björsell, professor, Högskolan i Gävle
076 855 57 88, niclas.bjorsell@hig.se

Se även: