Worldsteel: Svagt ökad efterfrågan på stål kommande år

Enligt en ny bedömning från World Steel Association förväntas stålefterfrågan i världen öka med 1,8 procent under 2023 och med ytterligare 1,9 procent under 2024. I tillväxtekonomier förväntas efterfrågan på stål öka snabbare än i utvecklade ekonomier. Enligt statistik från Jernkontoret minskade användningen av stål i Sverige med 10 procent under det första halvåret 2023, men på längre sikt förväntas en svag ökning även i Sverige. 

I den nyligen publicerade rapporten Short Range Outlook gör worldsteel bedömningen att efterfrågan på stål globalt kommer att öka svagt under de kommande åren. Foto: Pia Nordlander, Bildn.

World Steel Association (worldsteel) har uppdaterat sin prognos över stålanvändningen, Short Range Outlook, för 2023 och 2024. Enligt worldsteel förväntas efterfrågan på så kallat handelsfärdigt stål (det vill säga plåt, band, stång, rör, tråd) globalt att öka med 1,8 procent 2023 och nå 1 815 miljoner ton. År 2024 förväntas att efterfrågan på stål öka ytterligare med 1,9 procent till 1 849 miljoner ton.

– Efterfrågan på stål har känt av effekterna av den höga inflationen och räntemiljön. Sedan andra halvåret 2022 har verksamheten inom stålanvändande sektorer svalnat kraftigt, inom de flesta sektorer och regioner som en följd av att både investeringar och konsumtion har försvagats. Den utvecklingen fortsatte in i 2023 och påverkade särskilt EU och USA, säger Máximo Vedoya, ordförande för Worldsteel Economics Committee i ett pressmeddelande.

På grund av fördröjda effekter av åtstramande penningpolitik förväntar sig worldsteel att stålefterfrågan under 2024 kommer att växa långsamt i de utvecklade ekonomierna.  I tillväxtekonomier förväntas däremot stålefterfrågan öka i en högre takt.

Inom EU har höga räntor och energikostnader satt hård press på tillverkningsindustrin. Bilproduktionen förväntas inte heller under 2024 kunna komma tillbaka till nivåerna före pandemin. Bostadsbyggandet påverkas negativt av höga räntor, kostnader för material och brist på arbetskraft, men infrastrukturinvesteringarna förutses utvecklas mer stabilt. Inom EU spås den samlade efterfrågan på stål minska med 5,1 procent under 2023. Nästa år förväntas utvecklingen vända uppåt med en tillväxt på 5,8 procent 2024.

I Sverige minskade stålanvändningen med 7,8 procent under 2022 och den trenden har fortsatt även i år. Under det första halvåret minskade användningen av stål med 10 procent jämfört med samma period i fjol. Fallet kommer dock att begränsas till 5 procent beräknat för helåret 2023 och därefter öka svagt med drygt 1 procent under 2024, enligt Jernkontorets prognos, som är en del av den prognos görs inom worldsteel.

– Vi ser för närvarande en vikande efterfrågan bland de sektorer i samhället som använder stål. Detta är särskilt tydligt inom byggbranschen men gäller även metalbearbetande industrier. Inbromsningen var tydlig under första halvåret och vi räknar med att stålanvändningen kommer att backa med runt 5 procent i år och i bästa fall öka svagt under 2024 med någon procent, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret.

 

Läs mer på worldsteel.org:

Pressmeddelande från worldsteel, 2023-10-17

Worldsteel Short Range Outlook October 2023

Se även:

Branschfakta och statistik (jernkontoret.se)