”Skifte till fossilfritt stål är enda vägen att gå”

I en debattartikel i SvD skriver företrädare för IF Metall, Unionen och SSAB att det är dags att lyfta blicken i debatten om stålindustrins gröna omställning. Det finns helt enkelt inte något alternativ till att ställa om. SSAB ser en stor efterfrågan på fossilfritt stål och lanserar nu ännu ett varumärke, SSAB Zero, baserad på återvunnet material.

Martin Lindqvist (foto: SSAB) vd och koncernchef för SSAB, Marie Nilsson (foto: Daniel Roos), förbunds­ordförande för IF Metall och Martin Linder (foto: Peter Knutsson), förbunds­ordförande för Unionen uppmanar i gemensam debattartikel politiken att agera så att industrin kan fortsätta sin gröna omställning och att jobben säkras. Bakgrundsbild från SSAB.  

Martin Lindqvist vd och koncernchef för SSAB, Marie Nilsson, förbundsordförande för IF Metall och Martin Linder, förbundsordförande för Unionen, skriver i en gemensam debattartikel i Svenska Dagbladet den 28 mars 2023 att de är överens om att omställning till fossilfritt stål är den rätta, och enda vägen att gå. Det behövs för framtida konkurrenskraft och för att säkra framtida jobb.

Tack vare Hybrit-teknologin ligger Sverige i framkant när det gäller forskning och utveckling av fossilfritt stål. Många milstolpar är nådda. Världens första fossilfria stål har redan levererats till Volvo Group, som i sin tur levererat till sina kunder. SSAB, LKAB och Vattenfall utgör tillsammans med Volvo Group och andra kunder en värdekedja som skapar jobb, konkurrenskraft och stor klimatnytta för Sverige.

Med dessa framsteg i pilotskala finns det behov av att fortsätta investera i forskning och utveckling för att optimera tillverkningsprocesser genom en demonstrationsanläggning innan fullskalig produktion.

SSAB ser redan en stor efterfrågan på fossilfritt stål och har som mål att kunna erbjuda kommersiella volymer 2026. Samtidigt planerar företaget för att ställa om det nordiska produktionssystemet till omkring 2030, och står berett att investera 50 miljarder kronor i Norden. Då krävs ytterligare 2,6 terawattimmar el hos SSAB i Sverige och 5 terawattimmar för framställning av fossilfri järnsvamp i Hybrits demonstrationsanläggning. Genom denna satsning kan Sveriges totala koldioxidutsläpp minska med 10 procent.

Enligt debattskribenterna finns inget alternativ till att ställa om. Industrier som inte ställer om kommer att konkurreras ut och jobb kommer att försvinna. De uppmanar politiken att agera så att industrin kan fortsätta sin gröna omställning och att jobben säkras:

Industripolitiken i EU och i Sverige måste attrahera investeringar och skapa förutsättningar för långsiktig konkurrenskraft. Det handlar bland annat om:

  • Utbyggnad av energiproduktion och överföringsnät.
  • Mer effektiva tillståndsprocesser.
  • Fortsatta satsningar på forskning och utveckling.
  • Tillgång till kompetens.
  • Att verka för lika villkor på EU:s inre marknad.

Läs hela debattartikeln (svd.se)

SSAB lanserar ännu ett fossilfritt stål

Under SSAB:s kapitalmarknadsdag i veckan kom beskedet om att företaget lanserar ännu ett varumärke utan fossila koldioxidutsläpp, SSAB Zero™. Stålet är baserat på återvunnet material och producerat med fossilfri energi. Detta innebär att företaget nu erbjuder två sorters stål utan fossila koldioxidutsläpp, dels det nya skrotbaserade stålet, dels det malmbaserade stålet Fossil-free™ som lanserades 2021.

SSAB tillämpar varken koldioxidkompensation eller omfördelning av utsläppsminskningar för det nya stålet, vars kvalitet och produktegenskaper är desamma som för SSAB:s ordinära stål.

SSAB Zero kommer att finnas tillgängligt på marknaden under andra halvan av 2023 och Volvo Group hör till dem som redan har tecknat leveransavtal. Under 2023 planerar SSAB kunna leverera 40 000 ton, för att därefter successivt öka leveranserna.

Jernkontorets tekniska direktör Gert Nilson ser positivt på lanseringen:

– Lanseringen av SSAB Zero visar att det finns en efterfrågan på hållbart producerade produkter. Vi hoppas och tror att fler företag kommer att hänga på denna uppåtgående trend, säger Gert Nilson.

Läs mer om SSAB Zero (ssab.com)