Östersjöfestivalen – en musikfestival med vetenskapligt fokus

I slutet av augusti gör Stockholm stad sig redo för att anordna en av Europas största festivaler. Mellan den 24 augusti och 2 september bjuder Sveriges Radio in till Östersjöfestivalen i Berwaldhallen. Till tonerna av vackra melodier kommer samtal för en mer hållbar Östersjöregion att föras.

Kan klassisk musik och vetenskap verkligen gå hand i hand? Det ger Östersjöfestivalen svar på under en vecka fylld av storslagna konsertupplevelser och inspirerande samtal för en mer hållbar Östersjöregion. Jernkontoret är inte samarbetspartner till festivalen, men ser flera positiva aspekter med evenemanget. För järn- och stålindustrin är friskt vatten en förutsättning för att fungera som industri och producera stål, och deltar därför sedan länge i arbetet mot en mer hållbar Östersjöregion.

Utöver det kontinuerliga miljöarbetet som järn- och stålindustrin driver framåt och som leder till minskade utsläpp, pågår den största omvandlingen sedan hundratals år mot att bli fossilfria (inga koldioxidutsläpp betyder ingen försurning av haven). Därtill initieras lokala projekt i samverkan med andra närliggande aktörer, som kommun, länsstyrelse och akademi för att exempelvis återskapa våtmarker och sjöar, som leder till minskad övergödning av Östersjön ett av Östersjöns huvudproblem. Ett exempel på detta är Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, SSAB Oxelösund, och Länsstyrelsen initiativ till att restaurera Långsjön i Södermanlands län till en gäddfabrik.

– Vi behöver arbeta ännu mer i partnerskap för att driva förändringen framåt i de olika samhällen där företagen verkar. Det är viktigt att hela tiden utforska nya lösningar för att stärka den biologiska mångfalden och samtidigt värna om den närliggande havsmiljön, säger Sophie Carler, rådgivare i miljöfrågor på Jernkontoret.

Östersjöfestivalen är en av Europas största festivaler för klassisk musik och pågår 24 augusti-2 september i Sveriges Radios konserthus Berwaldhallen. Bland dem som framträder på scen finns artister, ensembler och dirigenter på internationell nivå. Festivalen har i över 20 årerbjudit lyssnarna vackra melodier, men vid sidan av musiken har den också utgjort en mötesplats för artister, forskare och ideella organisationer för att diskutera frågor som rör Östersjön, miljöarbete, ledarskap, vetenskap och demokrati.

Årets tema är ”hjältar och antihjältar”. Hjältar har alltid varit en inspirationskälla för konstnärer och tonsättare, men även ur ett hållbarhetsperspektiv är temat relevant som inspirationskälla till nya förebilder i visioner om framtiden. Under festivalen kommer nio tonsättare tillsammans med nio forskare att i en workshop beträdda ny mark och försöka utreda vem som är hjälte idag och i vilken kontext en hjälte definieras. Resultatet presenteras under Östersjöfestivalen 2023.

Se hela programmet och köp biljetter till festivalen här.

Både den klassiska musiken och stålindustrin har en lång historik som är viktig att värna om, och för att fortsätta utvecklas så krävs det att rätt kompetens finns tillgänglig. Festivalen har, precis som järn- och stålindustrin, en förhoppning om att kunna få fler ungdomar intresserade av ämnet och utbilda sig för att på sikt bli viktiga medarbetare som med sitt kreativa tankesätt för utvecklingen framåt.

– Jernkontoret arbetar hela tiden med att uppmärksamma de kompetenser som branschen efterfrågar och där vi vet att framtidens jobb finns. Stålindustrin ropar efter människor med rätt kompetens, så arbetsmarknaden ser verkligen ljus ut. Många ingenjörsstudenter som vi träffar brukar berätta att de uppskattar att få plugga och jobba med något som är både kul, meningsfullt, tvärvetenskapligt och socialt, säger Amanda Källén, processledare på Jernkontoret.

Kompetensförsörjning är en av Jernkontorets prioriterade frågor som det går att läsa mer om här.

Om du inte har möjlighet att vara på plats under evenemangets dagar så sänds Östersjöfestivalen även i Sveriges Radio P2 och ett urval av konserterna visas med bild på Berwaldhallen Play.