Omställningen ställer krav på stålindustrins innovationsförmåga Intervju med Gert Nilson, teknisk direktör Jernkontoret, i Di

I Dagens industri den 27 januari beskriver Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret, hur klimatomställningen med elektrifieringen och vätgasteknikens framväxt ställer stora krav på stålindustrins innovationsförmåga.

Sverige ligger i täten med banbrytande satsningar på fossilfritt stål som är långt gångna och på väg att gå från pilot till demo och till full skala. Samtidigt tillkommer nya projekt som också driver mot fossilfrihet och konkurrensen om el och råvaror, viktiga drivkrafter för dagens innovationer, ökar.

– Allt präglas av klimatomställningen, både hanteringen av de egna resurserna och vilka materiallösningar man förväntar sig att kunna erbjuda, säger Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret.

Gert Nilson menar att väldigt mycket av innovationskraften går åt att hitta smartare hushållning och utnyttjande av resurser. Företagen har exempelvis börjat använda artificiell intelligens för att räkna fram bästa möjliga skrotsortering och hur man kan utvinna mer ur restprodukterna.

Omställningen innebär också en rad nya materialutmaningar som kräver ny innovation. Ett exempel är elektrifieringen av fordon, som behöver hitta nya materiallösningar i och med förändrad viktfördelning. Ett annat är transport av vätgas, där utmaningen ligger i att väte ger sprickor i stål och ju mer avancerade stål desto känsligare är de för vätgas.

Ett tredje exempel är additiv tillverkning, 3D-printning, där de flesta stålföretag idag har pulver för additiv tillverkning i sina produktprogram. Jernkontoret är själva delaktiga i ett projekt gällande additiv tillverkning av reservdelar, så att företag inte behöver hålla sig med reservdelslager.

– De stora vinsterna med additiv tillverkning kommer när du befriar dig från de designbegränsningar som klassisk bearbetning har. Då krävs det att man ritar om sin design för att verkligen ta vara på additiv tillverkning fullt ut. Det steget är inte lätt att ta utifrån standard- och hållfasthetsperspektiv, säger Gert Nilson.

För att läsa artikeln i sin helhet, besök www.di.se