Martin Lindqvist ny ordförande för SKGS

Martin Lindqvist, vd och koncernchef för SSAB, har valts till ny ordförande för SKGS. SKGS är ett samarbete mellan branschorganisationerna inom skogs, kemi-, gruv- och stålindustrierna och arbetar med den svenska basindustrins energifrågor. 

Martin Lindqvist, vd och koncernchef SSAB. Foto: SSAB/Pressbild. 

Martin Lindqvist, vd och koncernchef för SSAB, har valts till ny ordförande för SKGS, skriver SKGS i ett pressmeddelande. SKGS (skogen, kemin, gruvorna och stålet) är ett samarbete inom energifrågor som samlar branschorganisationerna i basindustrin: Skogsindustrierna, IKEM, Svemin och Jernkontoret. Martin Lindqvist är också ordförande i Jernkontoret. 

– Ett leveranssäkert och kostnadseffektivt elsystem är grunden för den stora omställning av ekonomin som utfasningen av de fossila utsläppen innebär. Det förutsätter en rejäl utbyggnad av både elnät och elproduktion. Vilket i sin tur förutsätter att vi värderar klimat- och samhällsnytta högre när olika intressen står emot varandra. Jag ser fram emot att arbeta med dessa och andra elfrågor i SKGS-samarbetet, säger Martin Lindqvist i pressmeddelandet från SKGS. 

– Jag är glad att få samarbeta med Martin Lindqvist. Han är verkligen i centrum av den svenska industrins klimatomställning och har värdefulla perspektiv och erfarenheter från arbetet med att skapa framtidens fossila stålindustri. Inte minst de utmaningar som industrin står inför gällande en konkurrenskraftig elförsörjning, kommenterar Johan Bruce, verksamhetsansvarig SKGS, i samma pressmeddelande. 

Läs pressmeddelandet hos SKGS. 

Elförsörjning en viktig fråga för stålindustrins omställning 

Att säkerställa en stabil fossilfri energiförsörjning är en prioriterad fråga för järn- och stålindustrin. Om Sverige och svenska företag ska klara av att genomföra klimatomställningen och säkerställa konkurrenskraft och tillväxt måste investeringar göras i både produktions- och överföringskapacitet. Här kan du läsa mer om vad Jernkontoret tycker i frågor som rör elförsörjning.