Järnkoll deltog på Sveriges mest spridda vetenskapsfestival

Förra veckan var ForskarFredag tillbaka med en mängd roliga aktiviteter över hela Sverige. Jernkontoret är sponsor och samarbetspartner till festivalen och deltog också genom sitt initiativ Järnkoll som var på plats för att berätta om stål som material och dess egenskaper. Temat för årets ForskarFredag var ”Människan, hälsan och vattnet”, där allmänheten bjöds in för att tillsammans med forskare engagera sig i experiment, workshops, prova-på-aktiviteter och guidade visningar i forskningsmiljöer.

Representanter från Järnkoll var på plats på Forskarfredag i Stockholm. Från vänster, Lars Ragnarsson, Amanda Källén och Katja Dolinar-Valentic.

Sista veckan i september varje år pågår Sveriges mest spridda vetenskapsfestival från morgon till kväll, från norr till söder – samt online. På plats på AlbaNova i Stockholm deltog Jernkontorets initiativ Järnkoll, järn- och stålindustrins initiativ för att inspirera unga människor att vara med och forma en bättre framtid med industrin som arbetsgivare: Järnkolls representanter Amanda Källén, Lars Ragnarsson och Katja Dolinar-Valentic berättade om varför stål är viktigt för samhället och hur det går att veta vilka egenskaper ett visst material har.

– Vi behöver bli fler som jobbar inom järn- och stålindustrin för att klara både omställning och konkurrenskraft. Materialvetenskap är dessutom ett väldigt spännande ämne att studera och jobba med. Vi är på plats på ForskarFredag för att berätta om vad det innebär och inspirera fler att välja den vägen, berättar Amanda Källén, processledare på Jernkontoret.

ForskarFredag är en del av European Researchers’ Night och samordnas nationellt av föreningen Vetenskap & Allmänhet. Samarbetet syftar till att skapa en mötesplats där forskare och allmänheten kan träffas och samtala om forskning. Festivalen visar upp vad vetenskap är, hur forskning går till och hur roligt, spännande och vardagsnära forskning kan vara genom en att låta besökarna testa på olika experiment, workshops, guidade visningar i forskningsmiljöer och mycket mer. För forskarna ger detta en möjlighet att presentera sitt arbete och sina innovationer samtidigt som allmänheten får upp ögonen för högre utbildning och vetenskap.

I år var temat ”Människan hälsan och vattnet” med fokus på att förbättra kunskapen om vatten och hur vårt välmående hänger ihop med ett friskt ekosystem. En viktig fråga, inte minst för järn- och stålindustrin som behöver stora mängder vatten i sina processer. Stålindustrin arbetar dessutom aktivt med att integrera ekosystemtjänster i verksamheterna och på många håll i branschen förekommer aktiviteter som syftar till att öka den biologiska mångfalden.

Sedan 2015 har Jernkontoret och Järnkoll på olika sätt deltagit i evenemanget som samarbetspartner och sponsor. Vid vår monter har besökarna kunnat hitta på roliga aktiviteter genom åren: