"Impact innovation" – ny stor satsning på framtidens hållbara innovationer

I tio års tid har det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, som har sitt ”programkontor” på Jernkontoret, engagerat yrkesskickliga personer, företag och forskare inom och utom svensk metallindustri.  Detta har resulterat i att 330 parter startat 250 projekt och att 1 300 miljoner kronor har investerats i forskning och innovation.
Nu är det dags för en ny satsning. För att kunna ta ännu större kliv mot hållbarhet har "Impact innovation", som kommit att benämnas som "Sveriges innovationssatsning för 2030-talet", satt som mål "att lösa samhällsutmaningar". Innovationssatsningen har antagit en annan utformning än sin föregångare SIP. Formerna för Impact Innovation har utvecklats under ett antal år i samverkan mellan Energimyndigheten, Formas och Vinnova.

Anders Holmgren från Vinnova presenterade Impact Innovation under SIP Metalliska material programkonferens 2023. Foto: Blackbox.

Den 15–16 mars höll Metalliska material sin årliga programkonferens på Lidingö. Omkring 200 representanter från företag, akademi, institut och myndigheter, med koppling till metallindustrin, deltog. Under konferensen presenterade Anders Holmgren, utlysningsansvarig handläggare på Vinnova, Impact Innovations resa mot implementering.

Impact Innovation skapades utifrån ett regeringsuppdrag ställt till Energimyndigheten, Formas och Vinnova om en gemensam myndighetssatsning. Syftet var att etablera större men färre och än mer ambitiösa program.

– De nya programmen ska ta större kliv mot hållbarhet genom att driva något som kallas system innovation och missions. Det handlar om att arbeta med innovation inom olika systemperspektiv parallellt och omfattar alltifrån regelverk och infrastruktur till teknik och beteende. Det gäller att mobilisera relevanta aktörer och engagera dem för att driva igenom de nödvändiga förändringarna. Det gäller även att få till ett positivt samspel mellan aktörer som representerar olika systemperspektiv. Syftet är att accelerera hållbar omställning för global konkurrenskraft och samhällsnytta, säger Anders Holmgren, utlysningsansvarig på Vinnova.

Anders Holmgren förklarar att syftet med de nya programmen är att accelerera hållbar omställning för global konkurrenskraft och samhällsnytta, och fortsätter:

– Det gäller att mobilisera relevanta aktörer och engagera dem för att driva igenom de nödvändiga förändringarna. Det gäller även att få till ett positivt samspel mellan aktörer som representerar olika systemperspektiv.

Myndigheterna har nu öppnat för ansökningar om programkontor för Impact Innovation. Ett sådant kan få stöd på mellan fem och tio miljoner kronor per år, vilket endast får utgöra hälften av programkontorens budget. Övrig finansiering måste komma från andra aktörer.

Mellan 50–150 miljoner kronor per år kommer sedan att tillföras för satsningar. Hur mycket dessa satsningar behöver medfinansieras kommer vara beroende av vilken typ av insats det är. Finansieringen kommer att ske i två etapper. Första etappen är fem år och därefter kommer en andra etapp om ytterligare fem år att kunna beviljas efter utvärdering.

Tre samhällsutmaningar i fokus för Impact Innovation

Även om programmet på många sätt påminner om strategiska innovationsprogram krävs mer för att bli beviljad stöd inom Impact Innovation.

– Det behövs en större ambition att accelerera hållbar omställning för global konkurrenskraft och samhällsnytta. Inom Impact Innovation har tre samhällsutmaningar som programmen ska bidra till valts ut: produktion, konsumtion och värdekedjor inom planetens gränser, attraktiva och välfungerande samhällen samt god och jämlik hälsa, avslutar Anders Holmgren.

imagejd6p.pngGert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret och programchef för Metalliska material berättade om hur metallindustrin förbereder sig för Impact Innovation. Foto: Blackbox. 

Viktiga datum

För den som är intresserad av att ansöka om att driva ett program inom Impact Innovation öppnar ansökningsperioden den 12 april och stängs den 19 oktober. Bedömningen och urvalen av projekten kommer att ske fram till februari 2024 och programstart sker i mars 2024. Målsättningen är att finansiera etablering av upp till fem program som är långsiktiga, aktörsdrivna och kraftsamlande.

Vid frågor, kontakta Anders Holmgren, utlysningsansvarig på Vinnova:
impactinnovation@vinnova.se  

Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret:
gert.nilson@jernkontoret.se  

Läs mer om Impact Innovation (impactinnovation.se)