Höganäs godkända av SBTi för sina nettonoll-vetenskapliga mål

I april fick Höganäs besked om att företaget blir första företag inom metallpulverindustrin att få sina mål för nettonoll-utsläpp godkända av Science Based Targets initiative (SBTi). Jernkontorets energi och miljödirektör, Helén Axelsson, är inte överraskad utan ser det som ett kvitto på järn- och stålindustrins höga ambitioner.

Foto: Höganäs AB

I ett pressmeddelande den 12 april meddelar Höganäs AB att SBTi har godkänt alla tre vetenskapsbaserade utsläppsminskningsmålen: målet på kort sikt, på lång sikt och det nettonoll-vetenskapliga målet.

SBTi tillhandahåller den bästa tillgängliga arbetsmetoden för vetenskapligt baserade mål och kommer att validera Höganäs framsteg mot sina koldioxidneutrala mål på årsbasis.

– Höganäs ambition är att vara förstahandsvalet som leverantör av hållbara metallpulver, och vi vill vara ledande i att ställa om branschen mot en mer hållbar framtid. Denna validering är därför en viktig milstolpe för att nå våra hållbarhetsmål. Vi är fast beslutna att ta ansvar för vår del av omställningen och att stödja våra kunder i att uppfylla sina respektive ambitioner att bli mer hållbara, säger Magnus Eriksson tillförordnad vd Höganäs AB. 

För att uppnå målen fokuserar Höganäs på att ställa om till användning av fossilfri energi i produktion och transport, ersätta fossilt kol och tänka om kring sin materialförsörjning. Bland de pågående initiativen finns en plan för att slutföra förberedelsearbetet för övergång till 100 procent fossilfri el från 2023 och för att uppnå 40 procents minskning av utsläppen från fossila bränslen till 2026, vilket kan uppnås genom elektrifiering och användning av biobränslen.

Läs hela pressmeddelandet från Höganäs (hoganas.com)

SBTi.png

 

Sett till Jernkontorets delägare och intressentföretag är Höganäs är det första företaget som har fått alla tre mål godkända av SBTi.

–  Vi har flera svenska järn- och stålproducenter som har och jobbar mot att få mål godkända enligt SBTi. Det är en gedigen process med hög trovärdighet och ett bra sätt för företagen att visa vilka otroligt höga ambitioner de har, säger Helén Axelsson, energi och miljödirektör på Jernkontoret.

 

Om Science Based Targets initiative

Science Based Targets initiative (SBTi) är ett globalt organ som gör det möjligt för företag att sätta upp ambitiösa utsläppsminskningsmål i linje med den senaste klimatforskningen. SBTi fokuserar på att accelerera företag över hela världen att halvera utsläpp före 2030 och uppnå nettonoll-utsläpp före 2050. Initiativet är ett samarbete mellan CDP (Climate Disclousure Project), FN:s Global Compact, World Resources Institute (WRI), Världsnaturfonden (WWF) och ett av We Mean Business Coalition-åtagandena. SBTi definierar och främjar bästa praxis för vetenskapligt baserade mål, erbjuder resurser och vägledning för att minska hindren för införande och utvärderar och godkänner självständigt företagens mål. Se även: sciencebasedtargets.org

 

Relaterad information:

Den svenska stålindustrins klimatfärdplan för en fossilfri och konkurrenskraftig industri i Sverige 2045