Dags för Metalliska materials programkonferens

Den 15–16 mars 2023 är det åter dags för det strategiska innovationsprogrammet Metalliska materials programkonferens, Sveriges främsta mötesplats för metallforskning! Den första konferensdagen har som vanligt ett späckat program, med spännande och intressanta talare på scenen som lyfter viktiga och aktuella ämnen. Under konferensens andra dag presenteras alla forskningsprojekt inom Metalliska material.

Metalliska materials årliga programkonferens, Sveriges främsta konferens för metallforskning, firar i år tioårsjubileum. Det uppskattade och alltid lika välbesökta evenemanget samlar under två heldagar Sveriges främsta inom metallforskning. Konferensen arrangeras på Skogshem & Wijk konferensanläggning på Lidingö i Stockholm.

Den första dagens program omfattar föreläsningar med fokus på metallindustrins omställning, framtida satsningar både i Sverige och i omvärlden och nästa generations innovationsprogram.

– Årets program ser fantastiskt intressant ut. Spännande talare från industri, akademi och finansiärer lyfter ämnen som till exempel metallindustrins gröna innovationsresa, synen på EU-forskning, lokal fossilfri tillverkning och hur additiv tillverkning kan bidra till hållbart jordbruk, säger Tommy Ekholm, kommunikatör för Metalliska material.

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material har inlett sin fjärde och sista fas. Den löper från 2023 till 2025 och är till för att avsluta och rapportera de projekt som är igångsatta.

Under 2024 inleds nästa stora satsning på strategiska innovationsprogram – Impact Innovation. Organisationerna som står bakom Metalliska material håller på att sätta samman en ansökan om att få driva ett program inom Impact Innovation, själva eller tillsammans med andra. För att det ska vara ändamålsenligt är det viktigt att veta vilka framtidsfrågor som är prioriterade av områdets aktörer. På programkonferensen kommer alla deltagare erbjudas möjligheten att delta i och bidra till diskussionen. Formatet kallas ”Open Space”. Det innebär att det kommer att finnas ett antal stationer med olika teman och att deltagarna vandrar fritt mellan stationerna och deltar där de vill bidra.

– För att säkerställa att vi väljer de teman som är mest angelägna att diskutera kommer vi att låta alla deltagare komma med förslag. På konferensen kommer vi att ha en omröstning, där vi väljer ut de teman flest vill prata om, förklarar Gert Nilson, programchef för Metalliska material.

Programkonferensens andra dag kommer som vanligt att vara fylld till brädden med projektpresentationer från alla forskningsprojekt inom Metalliska material. Ett måste för den som vill hålla sig uppdaterad om vad som händer inom metallforskningen.

På programkonferensen samlas företrädare för näringsliv, akademi och forskningsinstitut för att diskutera området metalliska material och det strategiska innovationsprogrammet. Det är fritt fram för alla som är intresserade att anmäla sig och ta del av årets konferens. Det går även självklart utmärkt att delta digitalt, då den första dagens program kommer att sändas direkt på webben.

Mer information och anmälan

Dagsprogrammen och infomation om hur man anmäler deltagande finns på Metalliska materials webbplats. 

 

Se även:

Seminarium i anslutning till programkonferensen

I samband med Metalliska materials programkonferens anordnar Samforsk klimat ett seminarium den 15 mars klockan 10:00-12:00:

Fem år med stålindustrins klimatfärdplan – forskningens roll och betydelse

Välkommen att delta antingen på Skogshem och Wijk på Lidingö eller via länk. Mer information om program och anmälan