Avslutande forskningssatsning från Metalliska material

Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, som har sitt programkontor på Jernkontoret, satsas nu cirka 4,9 miljoner kronor i programmets sista enskilda projekt. Det är sju delprojekt i det enskilda projektet som har beviljats stöd från den svenska innovationsmyndigheten Vinnova.

Ett enskilt projekt, som nu fått stöd från Vinnova, utgör en avslutande satsning inom Metalliska material. Genom en öppen insamlingsprocess har Metalliska material samlat delprojekt som ämnar undersöka och implementera intressanta resultat eller nya ideér från tidigare forskningsprojekt.

Denna avslutande satsning består av sju olika delprojekt som avser materialkaraktärisering, undersökning av nya bearbetnings-metoder, implementering av verktyg och undersökning av en ny gjutmetod.

Projektet utgör en sista satsning inom programmet Metalliska material som tillsammans med utlysningen ”Språngbräda till framtidens metalliska material” ger en grund för innovationsområdet att identifiera specifika satsningar att fortsätta bygga på för att inte tappa fart i innovationssystemet i väntan på nya förutsättningar och finansieringsmodeller.

De sju delprojekten REMI, CONTEXT, VILMA, ENYFOIL, ReTestBrass, DETECT och AluSurf genomförs som separata förstudier. Projekten inkluderar bland annat labbtester, modellering och andra undersökningar.

De beviljade delprojekten är:

Remi

Delprojektet Remi har som mål att validera om en induktionsutrustning kan användas för att påverka flytbarheten av en järnbaserad smälta.

Remi har en total budget på 625 000 kronor, varav 500 000 kronor kommer från Vinnova.

CONTEXT

Delprojektet CONTEXT syftar till att fullt ut kunna implementera Agenda2030-kompassens ”context-mapper”, som denna gång har mycket mer data att utgå ifrån.

CONTEXT har en total budget på 207 500 kronor, varav 160 000 kronor kommer från Vinnova.

VILMA

Delprojektet VILMA ska undersöka möjligheterna med vibrationsassisterad borrteknik, jämföra metoden med minimalsmörjning och ta fram en metod för hållbar borrning i aluminium.

VILMA har en total budget på 1,12 miljoner kronor, varav 500 000 kronor kommer från Vinnova.

ENYFOIL

Delprojektet ENYFOIL ska påbörja arbetet med att beskriva vilka egenskaper som är utmärkande och viktiga hos batterifolier för hög prestanda och minskad kassation samt hur den bör analyseras avseende karakterisering av dess nyckelegenskaper.

ENYFOIL har en total budget på 625 000 kronor, varav 500 000 kronor kommer från Vinnova.

ReTestBrass

Delprojektet ReTestBrass ska ta fram underlag för en ny metod för att utvärdera blyfria mässing.

ReTestBrass har en total budget på 740 000 kronor, varav 500 000 kronor kommer från Vinnova.

DETECT

Delprojektet DETECT ska fortsätta att undersökta fenomenet med verktygsskydd som en följd av kontrollerade kemiska reaktioner i arbetsstycket under bearbetningen.

DETECT har en total budget på 750 000 kronor, varav 500 000 kronor kommer från Vinnova.

AluSurf

Delprojektet AluSurf ska paketera ett demo-verktyg för att klassa, beskriva och bestämma metallytor, som tagits fram digitalt i form av en app, för att kunna testas och implementeras.

AluSurf har en total budget på 733 500 kronor, varav 500 000 kronor kommer från Vinnova.

Här kan läsa mer om forskningsprogrammet Metalliska Material.