46 miljoner till nytt forskningssamarbete om fossilfritt stål

SSAB, Luleå tekniska universitet och Swerim inleder Sveriges hittills största forskningssamarbete inom fossilfri avancerad ståltillverkning. Satsningen FINAST finansieras av EU-fonden för rättvis omställning och Tillväxtverket med 46 miljoner kronor. Dels handlar forskningen om det fossilfria stålets egenskaper prestanda, dels om tillverkningsprocesserna. Dessutom bidrar satsningen till säkra framtida spetskompetens inom Norrbotten.

Bildkälla: Pressmeddelande från Swerim, foto Hasse Eriksson.

Industri, akademi och forskningsinstitut startar nu ett nytt tvärvetenskapligt forskningssamarbete: FINASTForskning och innovation i Norrbotten för avancerad grön stålframställning och tillverkning. Samarbetsparterna är SSAB, Luleå tekniska universitet (LTU) och Swerim. FINAST är Sveriges hittills största forskningssamarbete inom fossilfri avancerad ståltillverkning. Forskningen finansieras av EU-fonden för rättvis omställning och Tillväxtverket. Totalt satsas 46 miljoner kronor i syfte att påskynda den gröna omställningen och svensk stålindustris mål om nollutsläpp av koldioxid.

Omkring femton forskare inom nio forskningsämnen medverkar och ett tiotal doktorandtjänster etableras i samarbetet mellan LTU och Swerim. Detta för att säkra framtida spetskompetens inom området. Flera specialister och sakkunniga från SSAB kommer även att engagera sig i de olika forskningsprojekten.

– Genom att FINAST bygger upp kompetens för att tillverka och använda fossilfritt stål är det ett viktigt steg mellan forskningslabbet och verkligheten. Satsningen bidrar till att de människor som idag tillverkar stål i Norrbotten kommer att kunna fortsätta göra det även efter omställningen, och det är precis vad Fonden för rättvis omställning är till för, säger Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret.

Forskningssatsningen är tvådelad. Den första delen handlar om fossilfria stålets egenskaper och prestanda. Här är målet att dra nytta av det mervärde som fossilfritt stål ger. Projektet ska studera beteende och egenskaper i tillverkningsprocesser och när stålet används i olika komponenter hos slutanvändare. Forskarna ska i projektdelen också studera hur olika tillverkningsprocesser påverkar komponentegenskaper och stålets beteende när det kommer i kontakt med vätgas.

Satsningens andra del handlar om fossilfri ståltillverkning med fokus på att använda vätgas och biobaserade råmaterial. En viktig frågeställning är då att ta fram kunskap om hur biogena källor och vätgas bäst kan användas i den framtida ståltillverkningen, dels ur processhänseende, dels ur ett samhälleligt systemperspektiv.

– Vi ska möjliggöra en övergång till klimatneutral och resurseffektiv stålframställning och stålanvändning. Genom industrinära forskning och samverkan med stålindustrin och omgivande samhälle, bidrar Luleå tekniska universitet med kunskap, verktyg och kompetensförsörjning för att nå de klimatmålen, säger Jens Hardell, professor inom maskinelement vid LTU och projektledare för forskningssamarbetet, i en kommentar.

Jens-Hardell-LTU.jpg

Jens Hardell, professor i maskinelement vid LTU. Foto: LTU.