1 000 semestervikarier till SSAB

Som brukligt är så kommer SSAB att erbjuda sommarvikariat inom bolagets olika verksamhetsområden. I år räknar SSAB med upp till 1 000 semestervikarier vid bolagets anläggningar i Luleå, Borlänge och Oxelösund.

Tidigare års sommarjobbare Ellen Westerberg i stränggjutningsanläggningen på SSAB i Luleå. Foto: SSAB.

SSAB ser semestervikarier som oerhört värdefulla, då de hjälper bolaget att hålla i gång produktion när en stor del av den ordinarie personalen är ledig. Dessutom för de in ny energi till gemenskapen vilket är uppskattat bland kollegorna.

– Många av våra anställda började en gång som semestervikarie. För oss känns det också bra att kunna bidra till arbetslivserfarenhet och att unga kommer in på arbetsmarknaden, säger Anders Storman, Group HR Development Specialist, på SSAB.

Semestervikarierna brukar komma från en varierande bakgrund och med ett brett åldersspann. Under de senaste åren så har antalet kvinnor ökat, vilket SSAB ser som en mycket positiv utveckling.

– Ett av de åtaganden som vi lagt fram i gruv- och stålindustrins kompetensfärdplan är att industrin ska erbjuda sommarjobb. Därför är det väldigt kul att se att SSAB verkligen levererar på den punkten, säger Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret.

Information om semestervikariaten finns att läsa här.

Kompetensförsörjning är en av Jernkontorets prioriterade frågor. Läs om det här.