Vätets roll i samhällsomställningen högt på agendan på 4th Swedish Hydrogen Seminar

Den 28 oktober arrangerades ”4th Swedish Hydrogen Seminar” i Jernkontorets lokaler i Stockholm. Vid seminariet samlades företrädare från järn- och stålindustrin för att diskutera den stora utmaningen, men också möjliga lösningar, vad gäller försprödning av metalliska material orsakat av väte och hur det kan undvikas.

Torbjörn Narström, SSAB presenterar projektet Hy-Toolbox som syftar till att ta fram en verktygslåda för utvärdering av känslighet för väteförsprödning. Foto: Gustav Henschen Ingvar, Jernkontoret.

Vid seminariet deltog ett 40-tal deltagare på plats och ett 80-tal digitalt. Evenemanget var ett samarrangemang mellan Jernkontorets teknikområde 41 (TO 41), Stålutveckling och applikationer, och projektet Hy-Toolbox.

Hy-Toolbox är ett samarbete som syftar till att informera om hur försprödning av metalliska material orsakat av väte kan undvikas – en högaktuell fråga som stod högt upp på agendan under seminariet. Bland deltagarna var intresset stort för varandras tankar och teknologiska idéer, vilket bidrog till att träffen blev det meningsfulla utbyte av kunskap som seminariet syftade till.

Förutom presentation av ett antal projekt som drivs inom SIP Metalliska Material, blev det en inblick i användning av brottmekanik, neutrondiffraktion och legeringsdesign. Vyerna vidgades genom presentationer från Sandvik, Ovako och Vätgas Sverige om vätets roll i samhällsomställningen till en fossilfri framtid.

– Seminariet blev mycket uppskattat av deltagarna, och det blev engagerade diskussioner i alla pauser. Vi ser fram emot 5th Swedish Hydrogen Seminar nästa år, säger Rachel Pettersson, forskningschef på Jernkontoret. 

Ett mer detaljerat programschema från dagen går att se här.

Mer om Jernkontorets teknikområde 41:
Gemensam forskning bedrivs inom 15 teknikområden (TO) på Jernkontoret. TO 41, stålutveckling och applikationer, syftar till att initiera projekt och samarbeten mellan företagen inom områden där gemensamma möjligheter finns för att förbättra materialets egenskaper. Forskningschef är Rachel Pettersson på Jernkontoret och bland medlemsföretagen finns Alleima AB, Höganäs Sweden AB, Outokumpu Stainless AB, Ovako Sweden AB, Scania, SSAB Europe, SSAB Special Steels och Uddeholms AB. Läs mer här.