Teknikområde 23 vid konverterteknikens vagga (Högbo Bruk)

I slutet av september höll Jernkontorets teknikområde 23 (TO 23), Metallurgi ett tvådagarsmöte hos Alleima AB i Sandviken och på Högbo Bruk, ett i raden av styrelsemöten. Mötet ägnades åt sedvanliga diskussioner om pågående och kommande projekt men kanske främst åt vad som görs och vad som behöver göras för att, genom projektverksamhet, stärka utbildningen av ingenjörer och öka ingenjörsyrkets attraktivitet. Mötesdagarna kryddades med verksbesök på Surftech hos Alleima och lite praktiskt smidesarbete i Högbo.

TO 23:s styrelse inkl. smeddrängen Kurt Svahn (5:a från vänster) och Pontus Sjöberg, Swerim (7:a från vänster). Foto: Johan ”SméJohan" Sandström.

I slutet av september höll Jernkontorets teknikområde 23, Metallurgi (TO 23), ett tvådagars styrelsemöte hos Alleima i Sandviken och på Högbo Bruk.

Vid sammanträdet diskuterades uppslag till förstudier och genomförbarhetsstudier som finansieras med teknikområdets egna medel. Förstudierna kan sedan ligga till grund för framtida projektansökningar i forskningsprogrammen. Ett exempel på pågående förstudier är om och hur vätgasanvändning i stålprocesserna påverkar eldfasta material i ugnar och metallurgiska kärl. Biokol- och vätgasinjektion i ljusbågsugnar samt brikettering av interna restprodukter är andra områden som undersöks.

Dessutom diskuterade gruppen hur ingenjörsyrkets attraktivitet kan ökas och vilka aktiviteter styrelsemedlemmarna själva praktiskt deltar i gentemot skolor, högskolor och samhället i övrigt. Att visa upp spännande projekt på högskolor och institut verkar inspirerande för personer på skolorna som är nyfikna på teknisk utveckling inom metallurgiområdet, varför det är viktigt att söka och få projekt hos exempelvis det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material.

– Genom att finansiera våra egna förstudier får vi möjlighet att testa våra mest visionära idéer. Vi skapar möjligheter att utmana oss själva och dagens kunskap och får därmed ett gemensamt lärande, säger Karin Steneholm, Uddeholms AB, ordförande i forskningsblocket Eldfast teknik inom TO 23.

Efter första dagen av styrelsemötet följde en gemensam aktivitet där smide av knivar hos SméJohan i Högbo stod på programmet. Ett utmärkt tillfälle för metallurgerna att bekanta sig med bearbetningsteknikens konster och samtidigt få en stund tillsammans under lättsamma former.

– Det var inte så svårt att smida järnet till önskad form, knepet ligger i att framställa ett bra järn, flikar Peter Samuelsson, forskare på Kungliga Tekniska högskolan, in med ett leende.

Del 2 av styrelsemötet hölls dagen efter, där även ett företagsbesök på Alleima AB ingick. Speciellt uppskattat var besöket vid tillverkningen på Surftech, det vill säga avdelningen för ytbeläggning av band, avsedda för bränsleceller, där Håkan Holmberg från Alleima visade produktionslinan. Surftech var en ny erfarenhet för stålverksingenjörerna.

– Det är viktigt att hålla åtminstone något möte per år utanför Jernkontoret för att få nya intryck och att underhålla processen med att utveckla arbetet i teknikområdet, säger Olle Sundqvist, Alleima AB, ordförande i TO 23 och värd för mötet i Sandviken.

 

Om Jernkontorets teknikområden
Gemensam forskning bedrivs inom 15 teknikområden (TO) på Jernkontoret. Forskningen omfattar material- och processteknik från råvara till färdiga stålprodukter samt bearbetningssteg som till exempel valsning, extrusion och dragning.

Det finns också teknikområden för materialens egenskaper, värmningsteknik, analytisk kemi, oförstörande provning, digitalisering, pulvermetallurgi samt restprodukter. Avdelningen för forskning och utbildning leder verksamheten.

Så gott som alla stålverk i Sverige, Finland och Norge samt viktiga leverantörer och kunder till stålindustrin deltar i samarbetet.
Läs mer om Jernkontorets teknikområden.