Ta del av bergshistoriska föreläsningar i efterhand

Coronapandemin har medfört att Jernkontorets bergshistoriska utskott och dess forskningskommittéer idag i stor utsträckning livesänder sina konferenser och seminarier – ett effektivt sätt att sprida forskningsresultaten. Seminarierna spelas in och finns att ta del av i efterhand, kostnadsfritt på Jernkontorets webbplats.

Nu finns bland annat fem föreläsningar om vikingatida järn att ta del av på Jernkontorets webbplats.

Även för Jernkontorets bergshistoriska forskningsverksamhet medförde coronapandemin till en början inställda seminarier och konferenser, men ganska snabbt anpassades verksamheten till de nya förutsättningarna och hybridmöten är idag det nya normala.

– Coronapandemin har lärt oss att arrangera hybridkonferenser och digitala föreläsningsserier. Det gör att vi nu når ut med våra forskningsresultat till många fler, även till våra nordiska grannar. Det nya sättet att arbeta leder till nya bekantskaper och våra nätverk breddas, säger Catarina Karlsson, koordinator för Jernkontorets bergshistoriska forskning.

Jernkontorets bergshistoriska utskott arrangerar framförallt sina seminarier och konferenser i verktyget Zoom. Föreläsningarna livesänds och de spelas in och kan ses i efterhand på Jernkontorets webbplats.

– Vi har fått kännedom om att våra inspelade föreläsningar används i olika högskole- och universitetsutbildningar. Det är mycket glädjande, säger Catarina Karlsson och fortsätter:

– De som deltar i våra livesändningar har förmånen att kunna ställa frågor till föreläsarna och chatta med andra deltagare. Frågestunderna är både intressanta och viktiga delar av vårt nya arbetssätt.

Det bergshistoriska utskottets verksamhet omfattar både arkeologisk och historisk forskning, samt kulturminnesvård som rör hantering av främst järn, men även andra metaller. Verksamheten rör alla tidsavsnitt. Föreläsningarna kan alltså handla om vitt skilda ämnesområden. Hittills finns följande föreläsningar att ta del av på Jernkontorets webbplats:  

Kommande aktiviteter

Forskningskommittén Nya arkivkommittén planerade att i slutet av 2021 arrangera två kurser om att skapa bra företagsarkiv med betoning på e-arkivering, men på grund av sjukdom har dessa kurser fått skjutas på framtiden.

– Vi hoppas att vi kan hålla arkivkurserna nu till våren istället. Dessa kurser kan vara ett bra stöd för dem som jobbar med arkivering och de kan bidra till att företagen i branschen fortsätter att skapa användbara arkiv, säger Catarina Karlsson.

Dessutom planeras en föreläsningsserie senare i år om de spektakulära vrakfynd som forskningskommittén Östersjön som järnmarknad – Osmundskeppet nu håller på att undersöka.

– Vi återkommer om detta. Tillsvidare får vi hålla till godo med den häftiga filmen som Vraks marinarkeologer har gjort, avslutar Catarina Karlsson.

Pågående undersökning: Osmundvraket