Svensk teknik kunde ha gjort Guldbron smartare

Stilride startade som ett enskilt projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material. Vid avslutningen under 2020 hade projektet skapat en färdig prototyp för den elektriska scootern SUS1 och framför allt utvecklat den unika och innovativa tillverkningstekniken Stilfold. Nu har Stilride räknat ut hur stor miljöbesparing som kunde ha gjorts om Guldbron, den nya bron vid Slussen i Stockholm, hade tillverkats med Stilfold-tekniken.

Nu finns beräkningar på hur stor miljöbesparing det kunde ha blivit om Guldbron hade tillverkats av svenskt stål med Stilfold-tekniken. Bild: Stilride.

Stilfold kan enklast beskrivas som en origami-liknande process. Rätt format skärs ut ur stålplåt som sedan kan vikas till rätt form. Slutresultatet har inte bara ett unikt utseende, utan också en rad miljöfördelar jämfört med traditionell tillverkning.

– Stilfold har lyckats lösa ett antal nyckelfrågor kring miljömässigt hållbar produktion inom stålindustrin, frågor som man länge haft problem och utmaningar med. Den här tekniken förenklar hela ledet från transport till färdig produkt, och dessutom ser vi en rejäl potentiell besparing vad gäller materialåtgång, säger Tue Beijer, grundare och upphovsman till Stilride.

Nu har Stilride gjort en teoretisk beräkning på "Guldbron" (formellt Slussbron) vid Slussen i Stockholm. Bron är ett av landets mest omtalade byggprojekt under de senaste åren. Detta i synnerhet som en följd av att större delen av bron konstruerades i Kina och transporterades till Stockholm i ett stycke på ett fartyg. Detta gjorde att projektets klimatavtryck granskades från många håll. Stilride har därför valt att göra en enklare beräkning på hur bron, i teorin, skulle ha kunnat byggas med hjälp av deras egen Stilfold-teknik.

Filmen visar hur det hade kunnat se ut om Guldbron hade tillverkats av svenskt stål med den unika Stilfold-tekniken:

Genom att använda Stilfold skulle det först och främst vara möjligt att använda svenskt stål som sedan viks och formas i anslutning till byggplatsen. Genom tillverkningstekniken hade bron kunnat byggas med upp till 20 procent lägre materialmängd än i dag, vilket redan det är en stor besparing såväl kostnads- som miljömässigt. Enligt Stilride så skulle det vara möjligt att totalt nå upp till 60 procent reducerad klimatpåverkan.

STILFOLD.jpg

Jonas Nyvang och Tue Beijer, personerna bakom Stilfold. Foto: Stilride.

– En genial lösning är ofta enkel när man väl ser den, och Stilfold är en enkel men samtidigt avancerad teknik som kan få ut ännu mer nytta ur våra fina stål och skapa ännu mera hållbara lösningar, säger Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret och programchef för det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material

Läs mer om tekniken och idén bakom den alternativa Guldbron i pressmeddelandet från Stilride (2022-05-30). 

Guldbron-Konstruktion.jpg

Montering av Guldbron vid Slussen i Stockholm. Bildkälla: Stilride.

Se även: Stort intresse för Stilride