Ståldagen - en lyckad dag på temat acceptans för omställning

För sjunde året i rad arrangerades Jernkontorets stora visionsdag Ståldagen. En dag som i år hade temat "acceptans för omställning". Dagen kom att bjuda på många intressanta diskussioner mellan bland annat politiker och företrädare för järn- och stålindustrin.

Bryggarsalen fylld med förväntansfulla representanter från bland annat järn- och stålindustrin, politiker och forskare. På scen Per Bolund, språkrör och riksdagsledamot Miljöpartiet de gröna, Mats Green, riksdagsledamot Moderaterna och moderator Karin Klingenstierna. Foto: Pia Nordlander.

Den 23 november samlades omkring 200 deltagare i Bryggarsalen vid Odenplan i Stockholm. Med på länk fanns även drygt 300 intresserade som följde Ståldagen på distans.

Förberedelser inför Ståldagen 2022. Foto: Pia Nordlander.

Dagen inleddes med en analys av det politiska läget med Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet. Tove lyfte ett antal viktiga trösklar som utmärker dagens eftervalssituation. Däribland den politiska instabilitet som råder och som anses vara det nya normala, den svenska konsensuskulturen samt den nya hårdare kravprofilen som ställs på politiker. Tove resonerade även kring mediernas roll och hur den rådande elbristen präglar de politiska samtalen. 

Annika Roos, vd Jernkontoret hälsar välkommen till Ståldagen 2022.
Foto: Pia Nordlander.

Martin Lindqvist, vd och koncernchef på SSAB, tillsammans med Alleimas vd och koncernchef Göran Björkman, diskuterade vidare vilka frågor som järn- och stålindustrin ser som centrala för omställningen. Därefter involverades riksdagsledamöterna Louise Eklund (L), Muharrem Demirok (C), Camilla Brodin (KD), Mats Green (M), Isak From (S) och Per Bolund (MP) i en diskussion om kompetensförsörjning, elförsörjning och tillståndsprocesser, samt hur man från politiskt håll avser prioritera under den kommande mandatperioden. In vävdes även EU-perspektivet där EU-kommissionens biträdande chef för representationen i Sverige, Erik von Pistohlkors, gav sin syn på hur vi uppnår en ökad acceptans för omställningen av industrin och samhället på EU-nivå. Eva Blixt, rådgivare i miljöfrågor på Jernkontoret, delade synen med Erik att mer kan, och behövs, göras för att ge den svenska järn- och stålindustrin en starkare röst inom EU.

imageaiehn.pngEmma Lefdal, Vice President Marketing and Corporate Communications, Höganäs, och Viktoria Karsberg, Head of Corporate Identity and Group Communications, SSAB, i diskussion med Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör, SvD. Foto: Pia Nordlander.

Som en avrundning av det politiska blocket gav Svenska Dagbladets politiska chefredaktör Tove Lifvendahl, Viktoria Karsberg, Head of Corporate Identity and Group Communications på SSAB och Emma Lefdal, Vice President Marketing and Corporate Communications på Höganäs, sina reflektioner kring politikersamtalen. Det konstaterades att det finns en tydlig, och i stort gemensam, intention för omställningen men det kvarstår att förstå hur det ska realiseras i praktiken. Till exempel är alla överens om att mer fossilfri elkraft behövs idag, men det kvarstår tydliga besked om hur det ska lösas. Även inom kompetensförsörjning finns det mer att göra, från såväl politikens som järn- och stålindustrins sida. Inte minst i att nå ut till arbetssökande och visa på den spännande bransch som järn- och stålindustrin är och vilka möjligheter som finns, inte minst kopplat till det omställningsarbete som pågår.

Under den andra delen av dagen lyftes industrirevolutionen i norr där Peter Larsson, regeringens samordnare i Västerbotten och Norrbotten, inledde med att summera sitt uppdrag. Efter detta fördes samtal med Carl Orrling, Vice President of Strategic Technical Development på SSAB och Carina Sammeli, kommunstyrelsens ordförande (S) i Luleå kommun om samverkan och partnerskap i planerna på att bygga ett nytt integrerat elektrostålverk och valsverk i Luleå. Samtalet tydliggjorde kraften i att arbeta tillsammans utifrån en gemensam målbild.

imageop0td.pngFoto: Pia Nordlander.

Även digitalisering och hur digitalisering kan bidra till effektivisering och optimering togs upp på Ståldagen. Ola Norén, Head of Metallurgy på ABB, tydliggjorde inte minst digitaliseringens roll för att minska energiåtgång och – kostnader samt hur det kan bli en viktig pusselbit på företagens resa att bli fossilfria. Slutligen presenterade industriföreträdare från Höganäs, Catharina Nordeman, Sustainability director, Alleima, Eva Lindh-Ulmgren, Head of Tube R&D och Outokumpu, Marie Louise Falkland, Market Development & Sustainable Solutions vad som är på gång inom stålindustrin och omställningsarbetet idag. Medverkande var överens om att samverkan med kunder, anställda och andra samarbetspartners är avgörande för att nå hållbarhetsmålen och utveckla produkter som både bidrar till omställningen och stärker konkurrenskraften.

Eftersom Jernkontoret i år fyller 275 år avslutades dagen med en historisk summering om järnets och stålets betydelse för samhällsutvecklingen med historikern och samhällsdebattören Gunnar Wetterberg.

imagev73nr.pngHistorikern Gunnar Wetterberg berättar om järnets och stålets betydelse för Sverige genom historien. Foto: Pia Nordlander.

Programmet avslutades med ett mingel för gästerna på plats i Bryggarsalen. Från Jernkontorets sida upplevdes dagen som mycket lyckad.

– Det som framkommit i flertalet av presentationerna under Ståldagen är att det behövs större samverkan mellan industrin och andra samhällsaktörer för att acceptansen för omställningen ska möjliggöras. Det är tydligt att stålindustrin redan ligger i framkant när det kommer till omställningen men vi måste vara mer kreativa tillsammans med andra för att vi ska lyckas på alla plan, summerar Annika Roos, vd för Jernkontoret.

Ta del av Ståldagen 2022 i efterhand:


Läs mer om Ståldagen på www.staldagen.se

__

Se korta intervjuer med några av talarna på Ståldagen:

(Youtube öppnas i nytt fönster)

Annika Roos, vd Jernkontoret

Martin Lindqvist, SSAB

Erik von Pistohlkors, EU-kommissionen

Eva Blixt, Jernkontoret

Mats Green (M)

Camilla Brodin (KD)

Isak From (S)

Carina Sammeli, Luleå Kommun

Peter Larsson, regeringens samordnare

Emma Lefdal, Höganäs

Ett axplock från Ståldagen 2022. Foto: Pia Nordlander.