SSAB i SKGS intervjuserie: ”Just nu väntar vi på besked”

SKGS har intervjuat fyra företag inom basindustrin med fokus på energiförsörjning. Christina Båge-Friborg, hållbarhetsdirektör på SSAB, och Tomas Hirsch, energidirektör på SSAB, berättar om hur viktigt besked om elförsörjningen är för SSAB:s ambitiösa och tidskritiska plan att få bort de absolut största mängderna koldioxidutsläpp till 2030.

SSAB har nyligen fattat ett inriktningsbeslut där bolaget siktar på att redan år 2030 ha fått bort de absolut största mängderna koldioxidutsläpp från sin produktion. Utan ett besked i elfrågan är det osäkert om SSAB kommer kunna accelerera den omställningsplan som bolaget planerat.

– När det gäller elförsörjning så kommer våra behov att vara väldigt stora. Vi behöver veta att vi kan få tillgång till tillräckligt mycket el som är stabil vid rätt plats och vid rätt tidpunkt för att kunna ställa om. När vi ställer om tar det lång tid att planera och lång tid att ställa om. En förutsättning för att vi ska kunna planera på rätt sätt är att vi får besked. Och just nu väntar vi, säger Christina Båge-Friborg, hållbarhetsdirektör på SSAB.

För att kunna genomföra den planerade omställningen är elfrågan central.

– Den omställning som vi nu planerar innebär att vi ska gå från en process som använder kol till en process som använder el i stället. Med rätt förutsättningar kommer SSAB kunna minska koldioxidutsläppen i Sverige med fem miljoner ton. Det motsvarar ungefär en tredjedel av trafikens totala utsläpp i Sverige. Elektrifieringen är jätteviktig för Sverige för att kunna möta klimatmålen, säger Tomas Hirsch, energidirektör på SSAB.

Läs mer på SKGS webbplats.

Se filmen med Christa Båge-Friborg och Tomas Hirsch här:

------------------

Läs alla SKGS-intervjuer med riksdagspartiernas energitalespersoner här:

Om SKGS

SKGS står för Skogen, Kemin, Gruvorna och Stålet och är ett samarbete mellan branschorganisationerna Skogsindustrierna, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, Svemin och Jernkontoret i frågor som rör energiförsörjningen i Sverige. Läs mer på www.skgs.org

Elförsörjningen i fokus

Frågan om en säker elförsörjning är en av fyra prioriterade politiska frågor för järn- och stålindustrin just nu. Läs mer under Vi tycker.