Lyckad branschkväll på Jernkontoret

Den 8 november anordnade Jernkontoret, tillsammans med tio gruv- och stålföretag, en branschkväll för teknologer och doktorander vid de material- och processtekniska utbildningarna i Sverige. Branschkvällen blev som planerat en händelserik afton med ett meningsfullt utbyte mellan studenter och företagsrepresentanter inom järn- och stålindustrin.

Foto: Gustav Henschen Ingvar, Jernkontoret.

Under kvällen genomfördes ”speed-dating” i Jernkontorets lokaler där studenterna cirkulerade mellan företagen Boliden, Suzuki Garphyttan, H2 Green Steel, Alleima AB, Swerim, LKAB, Kanthal AB, Höganäs, SSAB, Erasteel och Ovako. Vid varje station talade företagsrepresentanterna bland annat om framtida utmaningar och karriärmöjligheter inom industrin.

– Branschkvällen är ett jättebra tillfälle för företagen och studenterna att träffas och lära känna varandra. Stålindustrin har många spännande utmaningar som studenterna kan vara med och hitta lösningarna på. Deras kreativa idéer kan bidra till att utveckla framtidens teknik, säger Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret.

Under evenemanget bjöds det på middag med mingel, eftersnack och fördjupade samtal. Deltagarna var snabba med att ta kontakt med varandra och i salarna på Jernkontoret var ljudvolymen hög av skratt och nätverkande. Sammanlagt deltog 70 teknologer och doktorander samt 30 representanter från företagen. Några av dem summerade kvällen med att säga:

"It was a very nice evening and indeed very successful with many attendees showing up, so congratulations on the event!”

”Bra format och goda möjligheter till frågor och interaktion”.

”Väldigt givande för oss studenter att få komma och träffa företagen”.

”Bra upplägg med speeddatingformatet, skapar en sorts effektivitet i vad man hinner förmedla ut. Och man hann träffa/prata med många”.

I planerandet och genomförandet av Branschkvällen var Järnkoll delaktiga. Järnkoll är en satsning från Jernkontoret med syfte att inspirera unga människor att vara med och forma en bättre framtid – med järn- och stålindustrin som arbetsgivare. Genom att synliggöra stålindustrin, företagen, dess medarbetare och relevanta utbildningar bygger Järnkoll kunskap och relationer mellan människor. På www.jarnkoll.com kan du läsa mer om hur det arbetas med projektet.

Mer om kompetensförsörjning
Kompetensförsörjning är en av järn- och stålindustrins prioriterade politiska frågor. Här kan du läsa mer om det.