Jernkontoret stödjer Vetenskap & Allmänhet

Nyligen blev Jernkontoret den hundrade medlemsorganisationen i den ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet (VA). Genom att samverka fullt ut inom VA:s stora nätverk har Jernkontoret en förhoppning om att kunna främja den viktiga dialogen med allmänhet och samhälle.

Jernkontoret blev den 100:de medlemsorganisationen att stödja föreningen Vetenskap & Allmänhet.

Från och med 2022 är Jernkontoret intressentmedlem av den ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet som arbetar för att främja dialog och öppenhet mellan allmänhet och forskare. Föreningen genomför aktiviteter, studier och opinionsarbete tillsammans med medlemsorganisationerna och samverkar internationellt med 50 organisationer i 25 länder.

– Vetenskap & Allmänhet är en välfungerande och viktig plattform för kommunikation och samverkan kopplad till forskning. Tidigare har Jernkontoret deltagit i enskilda projekt, men från och med i år stödjer vi som medlem deras verksamhet fullt ut, säger Helena Malmqvist, forskningschef på Jernkontoret och en av initiativtagarna till medlemskapet.

I år firar Vetenskap & Allmänhet tjugoårsjubileum. Under årens lopp har VA utvecklats till att bli en etablerad expertorganisation för dialog, kommunikation och samverkan mellan forskning och andra delar av samhället.

Vetenskap & Allmänhets mål:

  • Allmänheten har kunskap om vad vetenskap är och möjlighet att engagera sig i forskning.
  • Forskare har kunskap om attityder till vetenskap, tillgång till kommunikationsmetoder och incitament till dialog och samverkan.
  • Beslutsfattare tar del av vetenskap och ser värdet av dialog mellan forskning och andra delar av samhället.

– Jernkontoret representerar basindustrigrenen av Sveriges näringsliv och liksom Vetenskap & Allmänhet samverkar vi med allmänhet, forskare och beslutsfattare. Jag tror att Jernkontoret – och i förlängningen järn- och stålindustrin – kommer att upptäcka många fördelar med att tillhöra VA:s stora nätverk och förhoppningsvis kan vi även bidra med nytta till andra medlemmar, säger Helena Malmqvist.

– Vi på Jernkontoret ser det som extra viktigt att främja dialogen med allmänhet och samhälle, vilket vi tror att vi kan göra på ett mycket bättre sätt om vi arbetar tillsammans med VA som har en väl förankrad plattform för detta, avslutar Helena Malmqvist.

Se även:

Vetenskap & Allmänhets webbplats (v-a.se)

Exempel på Jernkontorets tidigare samarbeten med Vetenskap & Allmänhet: