Icke-järn-kommittén sprider kunskap om sin forskning

Jernkontorets kommitté "Icke-järnmetaller, malmfyndigheter och metallurgi" bedriver historisk forskning om andra metaller än järn. Verksamheten omfattar också kunskapsuppbyggnad och utbildning inom icke-järn-området. Under hösten anordnar kommittén en exkursion om koppar och mässing samt ett seminarium om myntning.

Gjutning av mässing, en av de icke-järn-metaller som verksamheten i Jernkontorets icke-järn-kommitté omfattar. Foto: Kenneth Sund.

Inom Jernkontorets bergshistoriska utskott finns en forskningskommitté inom området icke-järnmetaller, "Icke-järnmetaller, malmfyndigheter och metallurgi". Kommitténs forskning spänner över ett stort tidsperspektiv, från förhistorisk tid till ny tid. Vad som avses är inte endast en eventuell metallproduktion utan också den vidare manufakturen av metallerna samt de samhälleliga och ekonomiska konsekvenser detta innebär.

– Icke-järn-kommittén har en viktig uppgift i att initiera forskning om olika slags metaller, säger Catarina Karlsson, koordinator för Jernkontorets bergshistoriska forskning.

Icke-järn-kommittén verkar även för kunskapsuppbyggnad, utbildning och dokumentation med avseende på icke-järnmetallerna inom fältet arkeologi/historia–metallurgi/metallbearbetning.

– Exempelvis har kommittén tagit fram kursmaterial och kursplan för en universitetskurs på 15 högskolepoäng. När det gäller att ordna seminarier är aktiviteten hög och man uppmanar studenter inom dessa områden att delta i både exkursioner och seminarier. Det finns mycket att berätta om inom detta forskningsområde, säger Catarina Karlsson.

Läs mer om kommitténs arbete: www.ickejarn.se

Exkursion och seminarium

Under hösten 2022 anordnar icke-järn-kommittén två aktiviteter:

Denna vecka, 15–16 september, företogs en exkursion om koppar och mässing. Målet för resan var Gusums mässingsbruk, strax söder om Norrköping, och koppargruvor i närheten.

– Arton personer åkte med på kommitténs välarrangerade och intressanta utfärd. Tack vare stöd från Johan och Jakob Söderbergs stiftelse var deltagandet kostnadsfritt, berättar Catarina Karlsson.

gusums-bruk.jpg

Den 21 oktober bjuder icke-järn-kommittén in till halvdagssymposiet ”Myntning och metaller i Sverige mellan cirka 995–1700”. Symposiet hålls på Jernkontoret, men det går också att delta digitalt via länk. 

I november 2021 anordnade kommittén ett seminarium om mässing. De tre föreläsningarna spelades in och kan ses i efterhand på Jernkontorets webbplats