Höganäs deltar i projekt för koldioxidinfångning

Höganäs deltar i ett nytt samverkansprojekt för transport och permanent lagring av infångad koldioxid, CNetSS (Carbon Network South Sweden). Projektet ska bidra till att skapa hållbara och kostnadseffektiva lösningar för en regional koldioxidinfrastruktur i Sydsverige. Energimyndigheten stöttar projektet med cirka 2,5 miljoner kronor.

Flygbild över Höganäs anläggningar i Höganäs i Skåne. Foto: Höganäs.

Järn- och metallpulverproducenten Höganäs AB har en ambition är att nå netto-noll klimatutsläpp i värdekedjan till 2037. Företaget har en mängd delmål längs vägen och medverkar i ett flertal forsknings- och samverkansprojekt som stödjer netto-noll-målet.

Nyligen startade ett samverkansprojekt, CNetSS (Carbon Network South Sweden) där Höganäs deltar tillsammans med nio andra sydsvenska aktörer. Projektet handlar om transport och permanent lagring av infångad koldioxid. Syftet är att skapa hållbara och kostnadseffektiva lösningar för en regional koldioxidinfrastruktur i Sydsverige.

– Det är ett jättespännande projekt och vi är glada över att vara med och bidra. Den typ av infrastruktur som vi tittar på är nödvändig för att Höganäs ska uppnå netto-noll klimatpåverkan. Det vi gör tillsammans idag är viktigt för att möjliggöra hanteringen av avskild koldioxid och så kallade negativa utsläpp i framtiden, säger Magnus Pettersson, energisamordnare på Höganäs.

Hoganas---MagnusPettersson.jpg

Magnus Pettersson, energisamordnare på Höganäs. Foto: Höganäs.

– Höganäs arbetar för att i första hand minska sina fossila utsläpp men vissa utsläpp kan vara svåra att avlägsna helt och då kan CCS (Carbon Capture and Storage) bli en dellösning i framtiden. FN:s klimatpanel har pekat ut CCS som en nödvändig åtgärd för att nå klimatmålen, säger Magnus. 

CNetSS passar väl in i Industriklivet, regeringens långsiktiga satsning för att stödja klimatomställningen, och därför har projektet beviljats 2 495 300 kronor i stöd av Energimyndigheten.

Projektet leds av Växjö Energi och ska pågå till december 2023. Förutom Höganäs och Växjö Energi ingår följande aktörer i projektet: Copenhagen Malmö Port, E.ON, Kemira, Kraftringen, Nordion Energi, Stora Enso, Sysav och Öresundskraft. Flera av företagen har redan tidsatta planer på att fånga in koldioxid.

– Vi representerar olika delar av infrastrukturkedjan; infångare av koldioxid, logistikföretag, hamnaktörer med flera. Tillsammans har vi potential att avskilja och lagra över två miljoner ton koldioxid årligen. Genom samverkan vill vi göra leveranskedjan till slutförvaring så hållbar och kostnadseffektiv som det bara är möjligt, säger Sofie Rothén, projektledare Växjö Energi.

Hoganas---VaxjoEnergi.jpg

Sofie Rothén, Växjö Energi, projektledare för samverkansprojektet. Foto: Växjö Energi.

Läs hela pressmeddelandet från Höganäs AB, 2022-09-05

Se även: