Hallå där, Cecilia Mattsson!

Den 1 mars började Cecilia Mattsson jobba på Jernkontorets avdelning för miljö, energi och hållbarhet. Hon stärker upp arbetet inom produktrelaterade miljöfrågor. Välkommen Cecilia!

Cecilia Mattsson. Foto: Pia Nordlander, bildN.

Vad arbetar du med på Jernkontoret?

– Jag arbetar med framför allt produktrelaterade miljöfrågor såsom livscykelanalyser och miljömärkning, klassning av metaller, cirkulär ekonomi. Dessutom kommer jag att ansvara för Produktekologirådet och kemikalienätverket och även i metallsamarbetet inom MITF.

Vad har du gjort innan du landade på Jernkontoret?

– Jag har doktorerat i miljövetenskap med inriktning på avfallshantering och har jobbat 15 år på Naturvårdsverket med frågor kopplade till resurseffektivitet och cirkulär ekonomi. Tidigare var jag aktiv i den EU-samverkan som Svenskt Näringsliv har tillsammans med Naturvårdsverket runt frågor kring resurseffektivitet och miljöavtryck. I det sammanhanget så har jag tidigare samarbetat med Jernkontoret.

Vad har du för förväntningar på det nya jobbet?

– Jag hoppas att min långa erfarenhet inom miljöbedömning och cirkulär ekonomi samt från myndighetsarbete kommer att kunna bidra med värdefull kompetens till hela branschens utveckling. Det är spännande att komma närmare industrin och jag ser fram emot att lära mig mer om stålindustrins produkter och vad de bidrar till i samhället.

Läs mer om Jernkontorets olika råd.