Formas nya generaldirektör en offensiv för svensk klimatforskning

Regeringen har utsett Johan Kuylenstierna till ny generaldirektör för Formas, det statliga forskningsrådet för hållbar utveckling. Jernkontoret välkomnar tillsättningen och ser fram emot ett stärkt samarbete med en ännu mer relevant myndighet, inte bara för finansiering av forskning utan också i det strategiska arbetet för ett hållbart samhälle och samhällsnytta.

Johan Kuylenstierna höll en uppskattad föreläsning på det strategiska innovationsprogrammet Metalliska materials programkonferens 2020.

Johan Kuylenstierna har utsetts att, med tillträde den 6 september 2022, ta över som ny generaldirektör för Formas, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande. För Jernkontoret kan Formas bli en viktig partner både i det omfattande forskningsarbete som utförs och i det strategiska arbetet för en omställning till ett hållbart samhälle.

– Svensk forskning har bidragit till att bygga svensk konkurrenskraft och på senare år har näringslivet och den akademiska forskningen blivit allt tajtare. Formas har potential att vara en ännu viktigare spelare än det är idag och jag tolkar tillsättningen av Johan Kuylenstierna som ny generaldirektör som en offensiv för svensk miljö- och hållbarhetsforskning. Vi ser fram emot att tillsammans med Formas stärka forskningens fokus på de avgörande framtidsfrågorna, säger Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret.

Läs mer i regeringens pressmeddelande (2022-06-07) 

Se Johan Kuylenstiernas föreläsningMetalliska materials programkonferens 2020 om hur hållbarhet och klimatomställning driver samhällsutveckling och skapar affärsmöjligheter (33 min):