Se föreläsningar om EU:s betydelse för fred och stålforskning

Med den fruktansvärda invasionen av Ukraina var det på Europadagen 9 maj extra viktigt att uppmärksamma och påminna om att den Europeiska unionen handlar om ett gemensamt fredssamarbete. Jernkontoret bjöd på lunchseminarium med tre föreläsningar om gemensam europeisk stålforskning och dess bakgrund. De uppskattade föreläsningarna finns att ta del av i efterhand.

Svens Sundberg var huvudtalare vid Jernkontorets lunchseminarum om europeisk stålforskning. Seminariet spelades in och finns nu att ta del av i efterhand.

Jernkontorets roll i europeisk stålforskning

Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret, inledde seminariet med en återblick på varför och hur den Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG) bildades och hur den utvecklades.

2001 påbörjades avvecklingen av EKSG. Mathias arbetade då för Sveriges ständiga representation vid EU (Regeringskansliets förlängda arm i Bryssel). Han spelade personligen en viktig roll i avvecklingen av EKSG och förberedelserna för EU:s efterföljande forskningsfond, Research Fund for Coal and Steel (RFCS), vilket han i föreläsningen gav exempel på.

Seminariets huvudpresentatör var Sven Sundberg, tidigare forskningschef på Jernkontoret och författare till rapporten Dokumentation av svenskt och finländskt deltagande i europeisk stålforskning – Jernkontorets roll i händelseutvecklingen.

Sven arbetade som forskningschef på Jernkontoret mellan 1972 och fram till att han gick i pension 2007. Som forskningschef hade han ansvar för bland annat information och samordning av den europeiska stålforskningen. Under hela sin tid på Jernkontoret hade Sven dessutom en informell roll som kontaktperson med den finländska stålindustrin.

Under sin föreläsning gav Sven en bakgrund och översikt av sin rapport om hur Sverige och Finland arbetat med gemensam stålforskning i Europa. Under föreläsningen drog Sven ned en rad skratt, trots ämnets faktatyngda allvar.

Rachel Pettersson, forskningschef på Jernkontoret, avslutade seminariet med att beskriva utvecklingen av EU:s gemensamma kol- och stålforskning och det arbete som lett fram till ett av världens största forskningsprogram för stål, Clean Steel Partnership

Se seminariet i efterhand

Hela seminariet med de tre föreläsningarna finns att se på Youtube i efterhand. Efter en inledning av Jernkontorets vd Annika Roos så startar Mathias Ternell 5:20, Sven Sundberg startar 17:55 och Rachel Pettersson startar 1:12:12:

Sagt om seminariet

Några deltagarröster saxade från utvärderingen av seminariet: 

"Givande bakgrund och arrangemanget gav bra möjligheter för vidare diskussion."

"Klart sevärt seminarium, både allmänbildande och underhållande."

"Intressant ta del av hur svenska aktörer agerat samlat och det europeiska perspektivet över tid."

"Mycket bra att seminariet livesändes på Youtube så att fler kunde ta del av arrangemanget."

"Trevligt och informativt - tack för ett bra lunchseminarium."