Efterlängtat riksdagsbeslut: återinförd högskolebehörighet på yrkesprogrammen

Yrkesprogrammen på gymnasieskolan ska ge behörighet till universitets- och högskolestudier, med start i januari 2023. Det är resultatet av riksdagens beslut rörande den proposition som regeringen lagt fram i frågan. Ändringen, som förväntas attrahera fler att läsa på yrkesprogram, är efterlängtad av järn- och stålindustrin, där många företag har ett stort behov av kompetens från yrkesprogrammen.

Riksdagshuset i centrala Stockholm. Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag.

Den 6 april 2022 röstade riksdagen igenom regeringens proposition som innebär att alla nationella yrkesprogram på gymnasieskolan ska ge behörighet till universitets- och högskolestudier. Förändringen träder i kraft 1 januari 2023. Järn- och stålindustrin har, tillsammans med många andra näringslivsaktörer, länge arbetat för en sådan förändring i syfte att göra yrkesprogrammen mer attraktiva för de ungdomar som står inför sitt gymnasieval.

– Det är mycket glädjande att riksdagen nu tagit detta beslut, som varit efterlängtat av många. Inom järn- och stålindustrin ser vi ett stort behov av just den kompetens som yrkesprogrammen ger och detta är en åtgärd som vi hoppas gör att fler väljer att läsa på yrkesprogram, säger Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret.

Högskolebehörighet på yrkesprogrammen togs bort 2011. Sedan borttagandet har yrkesprogrammen minskat i attraktivitet genom att de upplevts som smala och begränsande och antalet elever på yrkesprogrammen har blivit allt färre. Samtidigt visar siffror från Svenskt Näringsliv samt vittnesmål från företagen att kompetens från just yrkesprogrammen är en av de mest efterfrågade bland svenska företag.

– Vi är glada att ha nått fram till politikerna med vårt budskap om att det här är en viktig förändring för svensk industri. Kompetensförsörjning är en oerhört viktig fråga för att vi ska klara den pågående omställningen och för svensk konkurrenskraft, säger Annika Roos, vd på Jernkontoret.

Regeringens förslag röstades igenom med stöd av Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet.

På riksdagens hemsida kan du läsa mer om beslutet och regeringens proposition i sin helhet.

Kompetensförsörjning är en av svensk järn- och stålindustris prioriterade frågor, läs mer här om vad vi tycker.

Läs mer: