Debatt: SKGS om att inte ställa kraftslag mot varandra

Idag 24 februari skriver företrädare för SKGS (Skogen, kemin, gruvorna och stålet) tillsammans med Svensk Vindenergi på Altinget om att politiken måste ta ansvaret för att hantera de målkonflikter som uppstår när samhället ställer om. Politikerna borde också dela vårt mål om att ingen grön industriell investering ska nekas i Sverige.

Den elintensiva industrin och vindkraftsindustrin är nära sammanlänkade. Vindkraftsindustrin behöver klimatsmarta material och insatsvaror. Just det som vi inom skogs-, kemi-, gruv- och stålindustrin jobbar med att hitta nya lösningar på varje dag.

Den 24 februari skriver SKGS tillsammans med Svensk Vindenergi på Altinget.se och pekar på politikens ansvar för att hantera de målkonflikter som uppstår när samhället ska ställa om, när elektrifieringen pressar upp behovet av stora mängder fossilfri el och kraftledningar måste byggas för att nå industrin. Klimatomställningen måste väga tungt när olika intressen ställs mot varandra, och det behövs tydliga statliga incitament för kommuner att bidra till elektrifieringen.

För att hålla tempo i den nödvändiga utbyggnadstakten av elproduktion är vindkraften avgörande. Det är det kraftslag som växer just nu och det behöver fortsätta att göra så. Samtidigt är öppenhet för alla kraftslag och teknikneutrala energilösningar centralt. I den politiska debatten ställs kärnkraft, vindkraft, kraftvärme, energieffektivisering och flexibilitet mot varandra. Ska Sverige klara av att bli världens första klimatneutrala välfärdsland kommer alla typer av kostnadseffektiv fossilfri elproduktion, energieffektivisering och flexibilitet behövas. Vi har inte råd att på politiska grunder välja bort några alternativ.

– Från marknaden försöker vi vara tydliga om vad som krävs och vill vara en aktiv del av energidiskussionerna med politiken. Men det oroar mig att politikerna spelar ett så högt spel i energidebatten. Bara debatten i sig skapar osäkerhet och riskerar att leda till att vårt land förlorar avgörande satsningar och stora investeringar i klimatneutral industriell produktion. Vi behöver istället lyfta diskussionen till att handla om lösningarna, på kort sikt och på lång sikt, säger Helén Axelsson, energi- och miljödirektör på Jernkontoret.


Ta del av hela debattartikeln på Altinget.se.


SKGS
står för Skogen, Kemin, Gruvorna och Stålet och är ett samarbete mellan branschorganisationerna i frågor som rör energiförsörjningen i Sverige. Läs mer på www.skgs.org

Elförsörjningen och tillstånd i fokus

Frågan om en säker elförsörjning, tillsammans med effektiva tillståndsprocesser, är två av fyra prioriterade politiska frågor för järn- och stålindustrin just nu. Läs mer under Vi tycker.

elförsörjning.jpg