Debatt: Industrin behöver skyddas mot de höga elpriserna

De höga elpriserna hotar att allvarligt skada industrin, minska dess konkurrenskraft och hindra utvecklingen och klimatomställningen. Det krävs nu ett snabbt ingripande från både EU och nationella myndigheter för att lindra effekterna av elpriserna. I debattartikel på Second Opinion kommenterar SKGS, basindustrins energisamarbete, läget och ger förslag på åtgärder.

De höga elpriserna hotar svensk och europeisk industri. För att skydda industrin krävs ett snabbt ingripande från både EU och nationella myndigheter.

I morgon den 30 september träffas EU:s energiministrar på ett extrainsatt möte för att diskutera EU-kommissionens förslag om åtgärder för att sänka de höga priserna på el och gas. I en debattartikel på Second Opinion idag betonar den elintensiva basindustrin i Sverige genom sitt energisamarbete SKGS behovet av en storskalig utbyggnad ny elproduktion.

Om inte mer el görs tillgängligt på marknaden är det omöjligt att lösa den energikris som riskerar att slå undan benen för europeisk industri.

De höga elpriserna hotar svensk och europeisk industris konkurrenskraft, och gör ett snabbt ingripande från EU, såväl som nationella myndigheter, nödvändigt.

För att få ned elpriset snabbt kan kommande EU-regleringar inte utformas så att de leder till att till exempel elproduktion baserat på olja och biobränslen inte bjuds in på marknaden – ens i en allvarlig bristsituation.

Det är också avgörande att de medel som återförs slutkunderna som kompensation för de höga kostnaderna kommer industrin till del i hög omfattning. Svensk industri möter fortfarande en internationell konkurrens och måste ha likvärdiga villkor för att ha en chans att klara sig.

På längre sikt behövs en massiv utbyggnad av fossilfri elproduktion av alla slag. Sol- och vindkraft såväl som kärnkraft och biobaserad kraftvärme behövs för att klara elektrifieringen och klimatomställningen. Men vi har kortsiktigt inte råd att exkludera elproduktion som på marginalen kan sänka marknadspriset på el på ett avgörande sätt.

Läs hela debattartikeln på second-opinion.se:
”Ett snabbt ingripande från EU är nödvändigt”


Om SKGS

SKGS står för Skogen, Kemin, Gruvorna och Stålet och är ett samarbete mellan branschorganisationerna Skogsindustrierna, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, Svemin och Jernkontoret i frågor som rör energiförsörjningen i Sverige. Läs mer på www.skgs.org

Elförsörjningen i fokus
Frågan om en säker elförsörjning är en av fyra prioriterade politiska frågor för järn- och stålindustrin just nu. Läs mer under Vi tycker.