Debatt: En klok industripolitik krävs för klimatets skull

Den hållbara omställningen av industrin är en förutsättning för att Sverige ska nå klimatmålen. Men när industrin nu håller högt tempo i omställningen krävs ett antal politiska åtgärder för att det arbetet ska kunna fortsätta. Det skriver Annika Roos, vd Jernkontoret och Fredrik Emilson, vd Höganäs AB på debattsidorna i Helsingborgs Dagblad, Nordvästra Skånes Tidningar och Landskrona Posten inför verksamhetsbesök av tongivande politiker.

Fredrik Emilson, vd för Höganäs AB (foto: Höganäs) och Annika Roos, vd för Jernkontoret (Foto: Pia Nordlander), riktar i en debattartikel tydliga krav till politiker om vad som behöver åtgärdas för att säkra industrins hållbara omställning.

Idag skriver Jernkontorets vd Annika Roos tillsammans med Höganäs AB:s vd Fredrik Emilson på debattsidorna i Helsingborgs Dagblad, Nordvästra Skånes Tidningar och Landskrona Posten, om hur en klok industripolitik krävs för den hållbara omställningen av industri och samhälle. Debattartikeln skrivs i anslutning till att Höganäs AB får besök från ett antal av Skånes och Sveriges tyngsta politiker, bland annat Liberalernas partiledare Johan Pehrson.

Järn- och stålindustrin leder idag industrins hållbara omställning av produktionen samtidigt som man bidrar med produkter som har stor betydelse för klimatomställningen. Höganäs bidrar exempelvis med produkter för elektrifiering av fordon och utrustning för fossilfri elproduktion.

I debattartikeln lyfts de politiska åtgärder som nu krävs för att industrins omställning ska kunna fortsätta:

  1. Elförsörjning. För industrins överlevnad i södra Sverige behöver stora åtgärder omedelbart genomföras för att öka både produktionen av fossilfri el och stärka överföringskapaciteten i det svenska elnätet.
  2. Tillståndsprocesser. Förändringar måste ske som gör tillståndsprocesserna snabbare och mer förutsägbara, vilket exempelvis gäller vid utbyggnaden av vindkraft och andra klimatinvesteringar.
  3. Kompetensförsörjning. Sverige behöver ett utbildningssystem med ett relevant utbildningsutbud som matchar näringslivets behov och säkrar tillgång till rätt kompetens.
  4. Sverige i EU. Sverige måste vara aktiv i utformningen av EU:s industri- och handelspolitik och fortsätta verka för en fri och rättvis handel.

Såväl politiskt ledarskap som ett nära samarbete mellan näringsliv och politik krävs nu för att hantera de målkonflikter som dessa frågor skapar.

Debattartikeln finns publicerad i den fysiska utgåvan av Helsingborgs Dagblad, Nordvästra Skånes Tidningar och Landskrona Posten fredag 13 maj.

Läs mer om Jernkontorets prioriterade frågor på våra Vi tycker-sidor.

Läs mer om Höganäs arbete för hållbarhet och omställning: