Slagg från Höganäs ska återskapa de svenska korallreven

Av de sex korallrev som tidigare funnits i Kosterhavet utanför Bohuslän så finns endast två kvar. Ett forskningsprojekt för att återskapa de förstörda korallreven har nu fått EU-stöd. I forskningsprojektet så kan slagg från den svenska metallindustrin bli en viktig del i att rädda de svenska korallreven. Först inom metallindustrin att delta i projektet är Höganäs AB.

Ögonkoraller. Foto: Susanna Strömberg, Göteborgs Universitet.

Koraller som lever i svenska vatten är en kallvattenskorall kallad ögonkorall och dessa rev fungerar som hem för över 1 300 olika arter av bland annat havsborstmaskar och havsanemoner.

– Det handlar om ett litet område runt den svenska kusten. Ögonkorallen är beroende av kallt saltvatten från den så kallade norska rännan och de rätta förutsättningarna finns i Kosterfjorden, säger Ann Larsson, docent i marinekologi vid Göteborgs universitet, till Dagens Industri.

Ann Larsson forskar tillsammans med en grupp kollegor på hur man ska kunna återskapa de förstörda svenska reven. Forskargruppens mål är att kunna skapa och placera ut artificiella rev. Tanken är att korallens larver ska kunna fästa och skapa nya kolonier i de artificiella reven. Det är här som den svenska metallindustrin kommer in. Försök görs nämligen med slagg från den metallurgiska industrin.

Det var metallpulvertillverkaren Höganäs AB som var först med att bidra med material.

– Jag har haft idén om att använda slagger till att restaurera och återuppbygga korallrev sedan jag hörde talas om den möjligheten för cirka tio år sedan. I det fallet var det i varmare vatten och jag kunde inte hitta något likande för kallvattenskoraller. Det tog ett tag innan jag hittade någon som visste vem jag skulle kunna prata med gällande de korallrev vi har i Sverige och för att se om det fanns något intresse för ett möjligt samarbete. Till slut fick jag kontakt med Ann Larsson på Göteborgs Universitet. Detta resulterade i att vi började fundera på vad vi kunde göra tillsammans, säger Björn Haase, biproduktsansvarig på Höganäs AB.

Björn-Haase.jpg
Björn Haase, biproduktsansvarig på Höganäs AB. Foto: Ann Wulf, Höganäs.

Höganäs ABs kunskap om koraller är av naturliga skäl ganska låg. I projektet bidrar Höganäs därför framför allt med slagger för att testa både i laboratorium och i pilotskala i havet. Företaget kommer också att hjälpa till med att undersöka hur materialen kan optimeras.

Ann Larsson hoppas att restprodukter från industrin kan bli en del av lösningen.

– Vi kommer att testa många olika material och ytstrukturer. Fungerar metallurgisk slagg är det ett stort plus eftersom det produceras på flera håll i Europa och är relativt billigt. Förhoppningen är att hitta en teknik för att återskapa rev även på andra platser inom EU och då är tillgänglighet på material en viktig faktor, säger Ann Larsson till Dagens Industri.

Slagger från ståltillverkning är ofta mycket kalkrika och det är kalken som är det viktiga i sammanhanget. Koraller består av kalk och de nya levande delarna av ett korallrev sitter på gamla koraller just för att de är kalkrika.

– Vi har en förhoppning om att larverna även ska visa intresse för slaggen och sätta sig eller fästa på slaggen för att på så sätt starta nya kolonier, avslutar Björn Haase.


Läs mer: