Hänt på sistone: Blixt-visit i Bryssel

Eva Blixt, rådgivare i miljöfrågor och forskningschef på Jernkontoret åkte i förra veckan ner till Bryssel igen efter ett långt pandemiuppehåll – en efterlängtad resa. Kommande satsningar inom ramen för Green Deal innebär både möjligheter och utmaningar för järn- och stålföretagen i Sverige, men framför allt handlar påverkansarbetet nu om att bevaka att de unika förutsättningar som finns i Sverige försvaras. Jernkontorets experter stöttar svenska politiska representanter med kunskap om industrins möjligheter.

Den 19 april reste Eva Blixt, rådgivare i miljöfrågor och forskningschef på Jernkontoret, tillbaka till Bryssel efter ett långt uppehåll under coronapandemin. Många Teamsmöten har genomförts med svenska politiker och tjänstemän i Bryssel, men inget slår att vara på plats i Europas huvudstad.

Nedan Evas tankar om besöket:


"EU-samarbetet är viktigt för järn- och stålindustrin i Sverige. Våra företag är väldigt olika, men tillgång till EU-marknaden och framför allt den gemensamma handelspolitiken utanför EU, är helt avgörande för oss. För närvarande har Kommissionen lanserat en rad olika lagstiftningspaket på klimat, energi, cirkulär ekonomi, kemikalier och nu senast om tillståndsfrågorna som regleras inom ramen för Industriutsläppsdirektivet (IED).

Syfte med detta besök då? Den 5 april kom IED 2.0 som reglerar vad som ska ingå i ett tillstånd, samt vilka utsläpps- och konsumtionsvärden man måste klara för att få ett tillstånd. Eftersom detta direktiv inte är särskilt känt vare sig i Rådet eller Parlamentet, behövs kontakter tas tidigt med de svenska representanterna i Bryssel. Det är ytterst viktigt att vi är aktiva i denna fråga och berättar vilka konsekvenser det lagda förslaget kan ge för svensk industri. Det är också viktigt att mangla förslagen noga inom europeisk stålindustri och detta kommer göras i arbetsgruppen inom Eurofer IED WG, samt diskutera med näringslivets europeiska arbetsgivarorganisation BusinessEurope. Ju fler som tycker som svensk stålindustri desto större möjlighet att påverka lagstiftningsarbetet.

Exempel på frågor att lyfta; riskerna med att göra IED till ett all-inclusive direktiv som reglerar allt på detaljnivå kan bli kontraproduktivt och hämmande i stället för att gynna omställning och transformation. Vi behöver ge exempel från den svenska stålindustrin på vad som skulle hända om man sätter bindande konsumtionsvärden av energi på enskilda stålprocesser för enskilda stålprodukter. Värden som idag är indikativa och framtagna på ett genomsnitt av ett genomsnitt, motsvarar inte det som används för att göra avancerade nischade stålprodukter som är världsledande. Eller om man sätter bindande krav på att inputmaterial ska vara en viss del återvunnet. Vilket helt skulle stoppa Hybrit.

Varför är det då viktigt att mötas i Bryssel? Det underlättar både när man ska analysera ett förslag i detalj att sitta på samma ställe och dessutom har lunch och kaffepauser på sig att spåna idéer på. Påverkansarbete går att göra digitalt om man känner varandra men är betydligt svårare om man inte setts förut.

Hur viktiga är EU-frågor för svensk industri? EU är bra för miljöarbetet och konkurrenskraften – ju mer lika villkor i EU desto mer lika konkurrens. Det skulle inte bli bättre utan EU utan sämre, till exempel allt arbete som görs i Sevilla för att plocka fram bästa tillgängliga tekniker och vilka utsläppsvärden man då kan nå, det görs en gång och för hela EU. Annars hade detta behövts göras i respektive land. Dessutom hade nog olika länder kommit fram till olika värden.

Slutligen, vad behöver Sverige bli bättre på? Det är viktigt att minnas att Green Deal är en miljö- och tillväxtagenda. Det måste därför finnas en smula balans mellan dessa båda aspekter. Det gäller också att man inte reglerar samma fråga på flera ställen. Det finns en stor risk idag, när så många olika filer behandlas. Och särskilt för IED, som nu har fått in de flesta andra frågor i den nya förslaget. Om man beslutar något i en annan fil bör detta räcka och i så fall inte ingå i IED. Och vice versa, ska allt in i IED – ja då får man stryka något i Fit for 55, eller i cirkulär ekonomi- eller kemikaliepaketen.

En god nyhet kom också strax innan jag åkte hem. Miljödepartementet har hörsammat önskan om att snabbt skicka ut förslaget på remiss. Senast 15 augusti ska remissvaren vara inne och parallellt med det fortsätter det viktiga påverkansarbetet. Nu väntar vi bara på en referensgrupp!”


Läs också

 

Eva-i-Bryssel.jpg