Björneborg Steel ställer om till klimatneutral produktion

Björneborg Steel blir en av världens första friformssmedjor som ställer om till klimatneutral produktion, så kallad GreenForge®. Arbetet med tester startar redan nu till våren. Helt klimatneutral drift förväntas vara införd 2026. Satsningen hos Björneborg är ytterligare ett tecken på att företagen och marknaden driver omställningen.

Värmningsugn för smide. Foto: Björneborg Steel.

Stålföretaget Björneborg Steel har tagit sikte på att bli en av världens första friformssmedjor med integrerad produktion som ställer om till en helt klimatneutral produktion, så kallad GreenForge®. Med integrerad produktion avses hela tillverkningsprocessen från skrot till färdig smidd produkt. 

GreenForge® ska enligt företagets klimatfärdplan vara helt implementerat 2026.

För att lyckas med denna satsning har Björneborg Steel nyligen tecknat leveransavtal och avsiktsförklaring med ledande energileverantörer om samarbete för processutveckling och leverans av fossilfri och förnybar gas och andra lösningar för en fossilfri produktion.

Redan under det andra kvartalet 2022 startar företaget med fortlöpande GreenForge®-kampanjer och -tester. Under 2026 beräknas en övergång till kontinuerlig klimatneutral drift kunna ske.

– Med denna satsning säkerställer vi att vi kan fortsätta producera världsledande produkter men nu med ett minimalt klimatavtryck. Vi bidrar också till att stärka Sveriges världsledande ställning som klimatneutral stål- och smidesproducent. Vi ser en tydlig trend och efterfrågan bland våra kunder för klimatneutralt smide där vi nu kommer att kunna möta kundernas önskemål och därmed stärka vår konkurrenskraft, säger Håkan Dedorsson, vd på Björneborg Steel.

Redan idag har Björneborg Steel ett litet klimatavtryck tack vare att produktionen sker med återvunnen råvara, 100 procent fossilfri el, recirkulering av restprodukter, 100 procent återvinningsbara produkter, och att interntransporter sker med biodrivmedel. Dessutom är samtliga företagsbilar miljöklassade.

Med GreenForge® kommer Björneborg Steels produktion att bli fossilfri till 96 procent. Resterande del kommer företaget att klimatkompensera för enligt CER (Certified Emission Reductions).

– Omställningen av järn- och stålindustrin i Sverige sker inom alla företag. Det som är särskilt glädjande är att – som Håkan Dedorsson här beskriver – det är efterfrågan från kunderna som driver utvecklingen. Det är nu angeläget att även politiker och beslutsfattare hänger med i utvecklingen och skapar en ny industripolitik som gör att industrin kan fortsätta omställningen, säger Annika Roos, vd på Jernkontoret.

Läs mer:

Flygfoto över värmländska Björneborg. Foto: Björneborg Steel.
Flygfoto över värmländska Björneborg. Foto: Björneborg Steel.

Om Björneborg Steel AB
Björneborg Steel är en helt integrerad smedja och kontrollerar tillverkningsprocessen från skrotgård till leveransfärdig produkt. Företaget har Nordens största smidespress för friformssmide och levererar allt från halvfabrikat till kundanpassade helhetslösningar. Inom företaget finns kärnkompetens inom avancerad framställning av specialstål med höga renhetskrav, komplexa friformssmiden samt maskinbearbetning. Verksamheten bedrivs i Björneborg och Kristinehamn med global försäljning.