Annika Roos i regeringens elektrifieringsråd

Jernkontorets vd Annika Roos har utsetts till ledamot i regeringens elektrifieringsråd. Energiminister Khashayar Farmanbar leder rådet med ledamöter från ett antal tunga industriorganisationer och myndigheter som Energimyndigheten och Svenska Kraftnät. Rådets uppdrag handlar om att säkra el till den hållbara omställningen av svensk industri.

Bild från energiminister Khashayar Farmanbars (S) och Annika Roos första möte i april 2022. Foto: Jernkontoret.

I februari i år kom Elektrifieringsstrategin i vilken en åtgärd var att inrätta ett elektrifieringsråd för att säkerställa en nära samverkan mellan näringslivet, myndigheterna och politiken, under det kritiska elektrifieringsskede som hela det svenska samhället befinner sig i. I förra veckan utsågs rådet i vilket bland andra Jernkontorets vd Annika Roos ingår som ledamot.

Läs mer om elektrifieringsrådets uppdrag och övriga ledamöter på regeringens webbplats.

– En fortsatt och utvecklad strategisk samverkan på nationell nivå behövs för att säkerställa ett helhetsperspektiv och ett effektivt genomförande av elektrifieringsstrategin samt för att bidra till att samhällets aktörer, från bland annat den offentliga som privata sfären drar åt samma håll. Här kommer elektrifieringsrådet att spela en avgörande roll, säger energiminister Khashayar Farmanbar i regeringens pressmeddelande.

Läs också: Energiministern i möte med Jernkontorets vd om elektrifieringen av stålindustrin (2022-04-12).

– Jag tror att energiministern delar vår målbild, att tillväxt är vägen för att nå klimatmålen och att konkurrenskraften kan stärkas av en hållbar omställning. Men det är angeläget att politik och industri kan hålla en kontinuerlig dialog om utvecklingen. I elektrifieringsrådet kommer jag fortsätta att vara en blåslampa för politiskt modiga beslut och förutsättningar för de investeringar som krävs för att elektrifieringen av industrin ska bli verklighet, säger Annika Roos, vd på Jernkontoret och ledamot av elektrifieringsrådet.

Elförsörjningen i fokus

Frågan om en säker elförsörjning är en av fyra prioriterade politiska frågor för järn- och stålindustrin just nu. Läs mer under Vi tycker.