400-årsjubileum på Surahammars Bruk

På lördag den 3 september firar Surahammars Bruk sitt 400-årsjubileum genom att bjuda in till öppet hus – en unik chans att se bruket från insidan. Utrikeshandelsminister Anna Hallberg deltar i firandet och håller jubileumstal klockan 12:30.

Lördag den 3 september firar Surahammars bruk sitt 400-årsjubileum med öppet hus. Företaget är delägare av Jernkontoret. Foto: Surahammars bruk.

Surahammars Bruk har under århundraden varit nyskapande men också ställt om produktionen för att anpassa sig till omvärldens krav och förändringar. Bruket är idag en del av Tata Steel Europe och en av världens få producenter av elektroplåt. Elektroplåt är en fundamental del i den moderna elbilstillverkningen och därmed också i den globala omställningen.

Öppet hus och jubileumstal av Anna Hallberg

I år är det 400 år sedan Surahammars Bruk grundades och detta firas lördagen den 3 september med att bjuda in anställda, familjer och allmänhet.

Bruket håller öppet hus mellan klockan 10:00 och 14:00 med guidade turer i fabriken. Bland annat visas Sveriges första bil, Vabis från 1897, som är tillverkad på bruket.

Utrikeshandelsminister Anna Hallberg deltar i firandet och håller jubileumstal klockan 12:30.

Se inbjudan till 400-årsfirandet på Surahammars Bruks facebook-sida

anna-hallberg.jpg

Anna Hallberg, utrikeshandelsminister samt minister med ansvar för nordiska frågor. Foto: Kristian Pohl/Regeringsgkansliet

Mer om Surahammars Bruk på jernkontoret.se: