Surahammars Bruk möjliggör för elektrifiering av fordonsindustrin

Utöver att järn- och stålföretagen i Sverige ställer om till en mer hållbar produktion är företagens produkter i många fall stålkomponenter som krävs för andra industriers hållbara omställning. Till exempel tillverkar Surahammars Bruk i Västmanland elektroplåt som behövs för elektrifieringen av fordonsindustrin. Företaget är den enda tillverkaren i Skandinavien och en av få i världen.

Maskinerna vid Surahammars Bruk som producerar elektroplåt går för högvarv och företaget behöver anställa 50 personer för att möta efterfrågan. Foto: Margareta Kropp, Surahammars Bruk.

Surahammars Bruk, med anor från 1500-talet, har fått ett ordentligt uppsving

För att uppnå satta klimatmål pågår en elektrifiering av samhället. Surahammars Bruk befinner sig mitt i den omställning med produkter som är helt centrala för moderna elmotorer.

Surahammars Bruk är Skandinaviens enda tillverkare av elektroplåt och en av få som kan tillverka riktigt tunn elektroplåt, ner till 0,10 mm i tjocklek, vilket krävs för de mest avancerade slutprodukterna. Elektroplåten är en förutsättning för effektiv och miljövänlig generering, överföring och användning av elkraft.

– Kärnan i elmotorn består av elektroplåt, säger Johan Erling, marknadschef för Surahammars Bruk.

Glokal aktör, dvs global och lokal

I Surahammar är bruket en viktig arbetsgivare. Idag har företaget ungefär 100 anställda, men det räcker inte för att möta den starka efterfrågan på elektroplåt. Surahammars Bruk behöver anställa ytterligare 50 personer.

– Fortsätter efterfrågan som förväntat säkras de befintliga arbetstillfällena i Surahammar och nya skapas, säger Lars Christiansson, vd på Surahammars Bruk i en intervju med SVT.

Ungefär 95 procent av förtagets produktion exporteras. Den största kundgruppen har varit tillverkare av motorer och generatorer men nu kommer en ny starkt växande kundgrupp inom fordonsindustrin.

Elektrifieringsboomen skapar jobb i Surahammar: ”Skulle behöva anställa 50 personer” (SVT Västmanland 2022-0-02).

Stålnytta för den hållbara omställningen

Järn- och stålföretagen i Sverige tillverkar högt förädlade stålsorter och produkter. Industrin ligger i framkant när det kommer till innovation och det svenska stålet efterfrågas över hela världen. När de svenska stålprodukterna används bidrar de till en mer hållbar utveckling. Det kallar vi #stålnytta. Ta del av fler exempel på www.stålnytta.se.