155 miljoner kronor till nya forskningsprojekt

Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, som har sitt programkontor på Jernkontoret, satsas nu hela 155 miljoner kronor på nya forskningsprojekt. Det är 22 nya projekt som får stöd från Vinnova.

Nyligen meddelade det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material att 22 nya forskningsprojekt får sammanlagt 155 miljoner kronor, vara ca 77,5 miljoner kronor är stöd från den svenska innovationsmydigheten Vinnova.

Projekten har sökt stöd i Metalliska materials följande två utlysningar:

  • Hållbar metallindustri – Effektiva materialflöden
  • Språngbräda till framtidens metalliska material – Steg 2

– Hållbarhet genomsyrar allt vad metallindustrin gör just nu. I utlysningen ”Effektiva materialflöden” erbjöd vi finansiering dels för att ta fram material som bidrar till hållbarhet, dels för att anpassa de interna processerna till de nya krav som ökad hållbarhet ställer. De 14 projekt som blev beviljade handlar om cirkularitet, spårbarhet, hälsa och säkerhet och resurseffektivitet. Kanske inte så nytt och spännande, men helt nödvändigt, säger Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret och programchef för Metalliska material.

Lär mer om projekten inom utlysningen "Effektiva materialflöden" (metalliskamaterial.se) 

Utlysningen ”Språngbräda till framtidens metalliska material – Steg 2”  syftar till att svensk metall- och verkstadsindustri ska ta plats i den absoluta tekniska, ekonomiska och miljömässiga framkanten genom nu framväxande teknologier och nya angreppssätt.

– För att vara konkurrenskraftig och hållbar behöver svensk metallindustri alltid använda bästa möjliga lösningar. Den här utlysningen har vi gjort för att ge industrin möjligheter att titta närmare på den teknik som kommer ”runt hörnet” och vilka problem den kan bidra till att lösa. Som väntat blev det en del AI och lösningar för vätgassamhället i portföljen, men också annat spännande som kan vara viktigt att vi tar med oss in i framtiden, säger Gert Nilsson.

Läs mer om projekten inom utslysningen ”Språngbräda till framtidens metalliska material”