Worldsteel spår ökad efterfrågan på stål

Under 2021 och 2022 förutspår worldsteel att efterfrågan på stål ökar med 5,8 respektive 2,7 procent, men detta förutsätter att stora stålanvändande nationer får bukt med coronapandemin så att livet kan återgå till det normala.

Foto: Pia Nordlander, Jernkontorets bildbank

Den 15 april presenterade World Steel Association (worldsteel) sin prognos för 2021 och 2022 (Short Range Outlook). Global efterfrågan på stål förutspås öka med 5,8 procent under 2021 och uppgå till 1874 miljoner ton och 2022 tros efterfrågan öka ytterligare med 2,7 procent.

Under det gångna året minskade global efterfrågan på stål med 0,2 procent.

– Trots pandemins katastrofala inverkan på liv och försörjning hade den globala stålindustrin turen att avsluta 2020 med endast en mindre minskning av stålefterfrågan, säger Al Remeithi, ordförande för worldsteels ekonomiska kommitté, i en kommentar till prognosen.

Att efterfrågan på stål 2020 inte minskade mer beror på en överraskande kraftig återhämtning i Kina, som svarar för mer än hälften av den globala stålanvändingen. I Kina ökade efterfrågan med drygt nio procent, medan den i resten av världen minskade med tio procent.

Worldsteels prognoser för 2021 och 2022 förutsätter att smittspridningen i den pågående coronapandemin stabiliseras under det andra kvartalet och att stadiga framsteg med vaccinationer görs, vilket möjliggör en gradvis återgång till det normala i större stålanvändande nationerna.

I Sverige minskade stålefterfrågan med 17,4 procent till följd av coronapandemin. Men en inledande återhämtning kunde skönjas redan i slutet av 2020.

– Svenska stålproducenter som exporterar majoriteten av sin produktion upplevde under det sista kvartalet 2020 och i första kvartalet 2021 en ökad efterfrågan och produktionstakten började återgå till den normala, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret och medlem i worldsteels ekonomiska kommitté.

För fordonsindustrin, som är en viktig kund till svensk stålindustri, var pandemiåret 2020 väldigt tufft. Coronapandemin medförde att flera tillverkare tidvis stängde produktionen. Under 2021 förutspås en stark återhämtning som drivs av en uppdämd efterfrågan på fordon.

– Coronapandemin är inte över, men att svenska stålföretag under lång tid har specialiserat sig inom olika produktsegment där de tillverkar högt förädlade produkter gör att vår industri kan stå förhållandevis stark även i osäkra tider – och denna konkurrenskraft måste värnas, säger Mathias Ternell.

Se även:

Worldsteels pressmeddelande, 2021-04-15 

Stark produktionsökning för råstål i mars, pressmeddelande från Jernkontoret 2021-04-14