Stark produktionsökning för råstål i mars

Under mars månad ökade svensk råstålsproduktion med 4,2 procent. Även den sammanlagda produktionen av råstål under det första kvartalet visar på plus jämfört med förra året.

Stålämnen. Foto: Stig-Göran Nilsson, Jernkontorets bildbank

I Sverige har det under årets första kvartal producerats sammanlagt 1262 tusen ton råstål. Det är en ökning med 0,8 procent jämfört med första kvartalet föregående år. Under mars månad producerades det totalt 446 tusen ton råstål, vilket motsvarar en ökning på 4,2 procent jämfört med mars 2020.

– Produktionstakten är nu helt återställd och vi är tillbaka på de nivåer som gällde före coronapandemin. Trenden är dessutom starkt positiv då produktionen nu i mars ligger drygt fyra procent högre än i fjol – vilket var den sista jämförbara månaden innan krisen slog till på allvar förra året, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret.

Produktionsstatistiken sammanställs av Jernkontoret och bygger på uppgifter från elva ståltillverkare i Sverige.