Stor uppskattning för Ståldagen 2021

Talarlistan på Ståldagen 2021 var diger och dagen bjöd på många viktiga samtal. Den genomförda utvärderingen visar att dagen uppskattades stort av de många deltagarna, både på plats och digitalt. Nu finns en film med röster från Ståldagen 2021 att se och dela vidare.

Göran Björkman, vice ordförande för Jernkontoret och affärsområdeschef för Sandvik Materials Technology och Bo-Erik Pers, vd för Jernkontoret inledde Ståldagen 2021, som mycket skickligt modererades av Karin Klingenstierna. Foto Pia Nordlander.

Ståldagen 2021 bjöd på många viktiga samtal. Dels handlade det om hur järn- och stålindustrin ska fortsätta vara attraktiv för kompetensen och investeringarna som krävs för den hållbara omställningen, dels omställningens möjligheter att stärka industrins internationella konkurrenskraft.

Några av näringslivets och politikens främsta beslutsfattare fanns på plats på scenen i Bryggarsalen och här kan du höra vad de hade att säga om bland annat Ståldagen som mötesplats och stålindustrins roll i klimatomställningen:

Nöjda deltagare

Totalt deltog drygt 300 personer under Ståldagen. Av dem som svarade på Jernkontorets enkät efter konferensen var det 65 procent som deltog på plats i Bryggarsalen i Stockholm, resterande 35 procent deltog via länk. Hela 40 procent av deltagarna uppgav att det var första gången som de deltog på Ståldagen. På frågan "Kan du rekommendera Ståldagen till en kollega" svarade 96 procent "Absolut" och 4 procent svarade "Kanske".

– Vi är verkligen glada för detta omdöme! Inte en enda person svarade att de inte vill rekommendera Ståldagen till en kollega, och detta bekräftar känslan vi hade inför och under Ståldagen. Vi möttes av överväldigande positiv respons både på plats och när vi jobbade med att sätta programmet och talarlistan, säger Hanna Escobar-Jansson, kommunikatör på Jernkontoret och projektledare för Ståldagen.

Av deltagarna på Ståldagen är drygt 40 procent sysselsatta inom stålbranschen. Nära 10 procent arbetar på myndighet eller med politik:– Det har varit väldigt roligt att arrangera Ståldagen. Det är ett projekt som engagerar stålföretagen och merparten av medarbetarna på Jernkontoret eftersom vi gör det mesta själva, från planering och marknadsföring till förberedelser och genomförande, säger Hanna Escobar-Jansson.

Medarbetare på Jernkontoret turades om att kontrollera deltagarnas vaccinationspass vid entrén till Bryggarsalen. Från vänster: Robert Eriksson, Katja Dolinar Valentic och Gert Nilson

Tävling: Vinn doften av stål

På Jernkontorets Facebooksida pågår fram till julafton en tävling kopplad till denna film. Två exklusiva flaskor av den nyligen lanserade parfymen Steel by Naim lottas ut bland de rätta svaren.

Se: facebook.com/jernkontoret

Läs även:

Värme och viktiga samtal på Ståldagen