Outokumpu och Stilride tillsammans på prispallen

Stilride och Outokumpu tilldelas pris från ISSF, Internationella Stainless Steel Forum. Företagen prisas för den nya, innovativa teknik som Stilride-projektet har utvecklat inom bland annat ramen för det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material och som de använder vid tillverkningen av en el-scooter i rostfritt stål.

Outokumpu och Stilride har tilldelats Silver i kategorin Best Technology Award vid ISSF Awards 2021. I denna kategori lyfter juryn originalkoncept som ger betydande bidrag i antingen produktionsmetoderna för rostfritt stål eller för applicering av rostfritt stål i drift.

Stilride har tagit fram en ny svensk el-scooter konstruerad i rostfritt stål. Scootern skapas genom robotiserad origami som maximerar den platta plåtens fulla potential. Stilride har arbetat med stålplåt som råmaterial. Plåten viks med hjälp av en metod som Stilride-innovatörerna själva utvecklat, den kallas LIGHT.FOLD.

– Det är en ära att få ett internationellt erkännande för vår teknik LIGHT.FOLD, som möjliggör radikalt lättare chassin och kommer vända upp och ner på sättet man arbetar med platt plåt, säger Jonas Nyvang, vd på Stilride.

stilride.jpg

I motiveringen till priset lyfte ISSF att Stilride framgångsrikt har demonstrerat ett innovativt sätt att bearbeta metalliskt plåtmaterial till komplexa geometrier som skulle vara dyra att förverkliga med traditionella formningsoperationer. Innovationen har potential att skapa en ny kostnadseffektiv värdekedja baserad på metallplåt. Detta gör det möjligt för tillverkare och maskinteknikföretag att designa produkter med färre komponenter och väsentligt lägre vikt, vilket medför kostnadsbesparingar. Potentialen för tekniken är stor för tillverkning med metalliska material på ett mer flexibelt sätt, särskilt för e-mobilitet och lättviktsapplikationer.

Målet med Stilride har varit att utmana den traditionella tillverkningssynen genom att använda robotindustriell origami för att skapa utifrån en platt plåt i enlighet med materialets egenskaper och geometriska natur. Samt att på så sätt skapa en säker, attraktiv och hållbar produktions- och transportplattform.

– Uppdraget är att skapa personliga transportmedel som drivs med ren energi genom en flexibel och hållbar produktionsteknik kallad industriell origami. Outokumpu har bidragit med rostfritt stål och teknisk kompetens, säger Paul Janiak, R&D Manager Design & Fabrication PÅ Outokumpu.

– Avgörande här är att kunna vika rostfritt stål och på så vis behöva sammanfoga färre delar. Istället för att börja med sex separata sidor som ska svetsas samman till en kub, så viker man en plåt och minskar antalet svetsfogar avsevärt. Dessutom minskar antalet komponenter, vilket innebär mindre komplexitet, fortsätter Paul Janiak.

Det var under 2019 som Stilride startade, som ett enskilt projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material. Vid avslutningen under 2020 hade projektet skapat en klar prototyp för den elektriska scootern. Stilride fick en enorm och välförtjänt uppmärksamhet i motorpressen världen över, vilket bland annat har resulterat i att det har rasat in intresseanmälningar för scootern Stilride SUS1.

– Vi beräknar kunna börja ta pre-orders i slutet av det här året och leverera senare delen av 2022. Nu ligger vi på 25 000 intresseanmälningar och de ökar stadigt. Teslas cybertruck har en miljon pre-orders, så vi kommer jobba mot det målet, säger Jonas Nyvang med glimten i ögat.


Se även:

Pressmeddelande från Metalliska material, 2021-05-31 

Ny el-scooter av origami-vikt rostfri plåt från Outokumpu, 2020-11-23