Ny kylmetod minskar stålindustrins miljöpåverkan

Stålindustrin är både energiintensiv och vattenkrävande. En välutrustad testbädd vid Högskolan i Gävle möjliggör forskning som stärker stålindustrins innovations- och konkurrenskraft och minskar dess miljöpåverkan.

Testrigg för kvalitetsstål vid Högskolan i Gävle. Foto: Högskolan i Gävle.

Vid Högskolan i Gävle finns en så kallad testbädd med världsunika möjligheter till exakt kylning av specialstål. Den invigdes våren 2019 och har sedan dess bidragit till att en mängd användbara forskningsresultat har genererats.

Kyltekniken med jetstrålar tillåter kontrollerade försök där forskarna kan kyla specialstål med exakta, lokala kylkurvor och dessutom optimera riggarna individuellt för olika de behov som finns.

– I våra unika testriggar har vi utvecklat metoder att kyla stål som spar energi, minskar vattenåtgången upp till 50 procent, kräver mindre råvara och ger produkter med längre livslängd, säger Mohammad Jahedi, forskare vid Högskolan i Gävle.

Testbäddsprojektet för kylning av metaller är ett samarbete mellan Högskolan i Gävle och stålindustrin.

– Vi har ett mycket starkt samarbete på båda testriggarna. SSAB, Sandvik, Ovako, Outokumpu och Uddeholm är några av dem som använder vår testmiljö förklarar Mohammad Jahedi.

Testriggarna för kylning bidrar till att ge den svenska stålindustrin en extra skjuts framåt på innovationsområdet.

– Det här är teknik som har potential att ytterligare förbättra våra företags avancerade stål och därmed deras konkurrenskraft, men som är svår att föra in i produktionen. Det krävs att man lär sig hur det fungerar och blir trygg med tekniken och för det behovet så är den här testriggen väldigt viktig för industrin, säger Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret.

Testbädden drivs i ett projekt finansierat av Vinnova, Tillväxtverket (ERUF), Region Gävleborg och Region Dalarna. 

Mer om projektet: Impinging jet teknik för kylning av stål 

Se även: Pressmeddelande från Högskolan i Gävle (2021-03-04)