Norrbotten viktigt för omställningen

På bästa nyhetsplats har det de senaste dagarna stått att läsa om satsningar och investeringar i järn- och stålindustrins omställning – i Norrbotten. Det är marknaden, inte politiken, som driver utvecklingen där malmen och den fossilfria elen finns, men flera befarar att tillgång till kompetens kan bli en flaskhals.

Under samlingsnamnet "Ljuset i norr" granskar Dagens industri i en rad artiklar investeringarna i Norrbotten och vilka effekter de får för regionen.

Lotta Engzell-Larsson skriver på Dagens industris ledarsida om hur Norrbottens ekonomi alltid styrts av naturtillgångarna och att nu är det de stora teknikskiftena som stärker regionens ställning. Hon anser också att politiken halkat efter, medan företagen gasar på. Engzell-Larsson skriver bland annat:

Även om staten är med i båten på Hybrit, genom helägda LKAB och Vattenfall, så är det privata kapitalet nödvändigt för att investeringarna ska bli ekonomiskt hållbara. De arbetar mer naturligt utifrån ett marknadsbehov, medan stater tenderar att ha producentfokus och räkna arbetstillfällen snarare än lönsamhet.

Ledarsidan får medhåll från Peter Larsson (premiumartikel, di.se), regeringens särskilde samordnare för Norra Sverige, om att det är marknaden som driver utvecklingen. Larsson säger bland annat:

Det speciella nu är att det är marknaden som driver detta och inte politiska ställningstaganden. Det är kunderna som står och ropar efter koldioxidfri energi, koldioxidfritt stål och gruvmaterialen som behövs för att ställa om.

På Di-tv lyfter Jens Kärrman, reporter på Di, en av utmaningarna, utöver frågan om elförsörjning, nämligen tillgång till kompetens. Kärrman säger:

I Norrbotten och Västerbotten pågår diskussioner om hur man ska hitta alla de här människorna. Dels de som ska jobba på anläggningarna med också i kringverksamheterna. De människor som finns i Norrbotten och Västerbotten idag, kommer inte att räcka till. Och då blir ju frågan hur man ska få människor att flytta hit och jobba, man vill inte ha en fly-in-fly-out-situation.

En del av företagen har redan inlett samarbeten med Luleå tekniska universitet för att få många av de välutbildade ingenjörer som utbildas här, att ta arbete i företagen här.

Di-tv.jpg

Di-tv med Maria Phillips, Pontus Herin och Jens Kärrman. 

Medarbetare med rätt kompetens och viljan att bo där företagen finns

Frågan om kompetensförsörjning är mer aktuell än någonsin. Idag den 15 april stänger universitet och högskolor antagningen till höstens utbildningar. Både lärosäten och företag tror på ett högt söktryck till ingenjörsutbildningarna.

– Den absolut största utmaningen är att hitta alla kompetenta människor vi behöver. Dels behöver vi lära oss att göra fossilfritt järn och stål. Just nu är det forskare som tar fram tekniken, men när den är klar och vi ska köra på allvar behöver vi många, många fler som behärskar och kan vidareutveckla tekniken, säger Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret.

LKAB är redan på bollen för att attrahera nyexade och behålla de välutbildade ingenjörerna från Luleå tekniska universitet. På webbplatsen skriver LKAB:

Visste du att … Vi är en kvarts miljon människor som slipper köa och trängas, eftersom Norrbotten är stort – en fjärdedel av Sverige. Vi har landets högsta berg och världens största underjordsgruva för järnmalm. Här är fler fakta som kanske gör dig nyfiken på att ta reda på mer om Sveriges mest välkomnande och nytänkande län.

LKAB-norrbotten.jpg

Saxat från LKAB:s webbplats.

 

Läs också: Efterfrågan driver utvecklingen