Marknadsdriven omställning: BMW samarbetar med svenska H2 Green Steel

H2 Green Steel och BMW har skrivit avtal för att leverans av fossilfritt stål till BMW Groups europeiska bilfabriker. Avtalet är ytterligare ett bevis på den stora marknadsefterfrågan som driver den hållbara omställningen inom järn- och stålindustrin. Det är till Sverige företagen vänder sig för samarbeten genom hela värdekedjan – och för att köpa fossilfritt stål.

Bild: BMW Group Sverige

I arbetet med att minska koldioxidutsläppen inom hela värdekedjan har BMW Group tecknat avtal med nystartade H2 Green Steel, där stålföretaget ska leverera fossilfritt stål till fordonstillverkaren från år 2025.

– Avtalet mellan H2 Green Steel och BMW är ytterligare ett bevis för att det är marknadens efterfrågan som driver den hållbara omställningen. Företag inom flera branscher och längs med hela värdekedjan vet att det inte finns något annat alternativ än att bli fossilfria. Det är till Sverige företagen vänder sig för samarbeten och för att sälla sig till köpare av det fossilfria stålet, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.

Stålföretaget H2 Green Steel ska bygga sin anläggning utanför Boden. Produktionen kräver stora mängder fossilfri el och etableringen förutsätter en god samverkan med myndigheter och kommunen för att få alla tillstånd för verksamheten på plats. Kompetensförsörjning är ytterligare en utmaning som företaget delar med övrig industri. 

Läs mer om samarbetet mellan BMW och H2 Green Steel i pressmeddelandet hos BMW.

Nu krävs en politik som inte bromsar, utan främjar omställningen

Inom järn- och stålindustrin pågår en omställning i högt tempo. Teknikskiften sker, verksamheter ställer om och det har blivit allt tydligare att kunderna och marknaden efterfrågar produkter och tjänster med reducerat fossilt avtryck. Samtidigt är företagen beroende av många politiska beslut, som till exempel rör effektiva tillståndsprocesser och tillgång till fossilfri el till konkurrenskraftiga kostnader.

Läs mer om fyra av de mest aktuella politiska frågorna som berör vår svenska järn- och stålindustri och en hållbar omställning.