Ökad press på politiken när marknaden och investerare driver omställningen

Inom svensk industri är omställningen i full gång, med kunder som står och stampar efter fossilfria produkter och investerare som ser värdet i den hållbara utvecklingen. Nu måste politiken agera för att lösa industrins behov av snabbare tillståndsprocesser, utbyggda elnät och fördubblad produktion av fossilfri el.

Tempot i omställningen inom järn- och stålindustrin har aldrig varit högre. Utvecklingen har pågått under många år, men frågan är inte längre om en omställning till fossilfrihet är möjlig, utan snarare hur snabbt den kan ske. Kunderna efterfrågar redan hållbara, allra helst fossilfria produkter och redan under 2021 planerar SSAB att leverera stål till Volvo från HYBRIT:s pilotanläggning i Luleå.

Industrisamtal med regeringen

På vårens viktiga Industrisamtal med regeringen var temat "Sverige som investeringsland". Det är inom finanssektorn som hållbarhetsfrågorna just nu är som hetast. I Industrisamtalet konstaterade den samlade industrin att Sverige behöver en industristrategi för ett bättre investeringsklimat. Strategin bör bidra till att utveckla Sveriges styrkor, undanröja hinder och skapa en helhetssyn så att rätt beslut prioriteras i rätt ordning. På sittande möte utlovade näringsminister Ibrahim Baylan en smart industristrategi för Sverige.

– Att stora investeringar sker i järn- och stålindustrin är ett kvitto på att omställningen är både miljömässigt och ekonomiskt hållbar. Vi skulle inte ha ett så stort intresse om det inte gick att kombinera hållbar utveckling med en konkurrenskraftig affär, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.

– Men nu är det upp till politiken att vara antingen möjliggörare eller bromsklossar. Tillståndsprocesserna måste bli snabbare och mer rättssäkra, elnäten måste byggas ut i hög takt och produktionen av fossilfri el fördubblas. Just nu är det den politiska risken som investerarna värderar, fortsätter Bo-Erik Pers.

Frågan om elförsörjningen kräver en radikalt annorlunda energipolitik. På DN debatt pekar statliga Svenska kraftnät ut att lagförändring krävs för att skynda på utbyggnaden av elnät. 

Läs mer: Industrisamtal om investeringsklimatet med Hallberg och Baylan

HYBRITs samtal med regeringen

Den 24 maj mötte näringsminister Ibrahim Baylan och miljö- och klimatminister Per Bolund HYBRITS:s ägare Martin Lindqvist, vd på SSAB, Jan Moström, vd på LKAB och Anna Borg, vd på Vattenfall.

Omställningen i järn- och stålindustrin ger både näringslivet och Sverige som litet land i världen, ett självförtroende att leda omställningen. Men industrins tempo ställer höga krav på politiken, både i Sverige och som pådrivare för rättvis konkurrens i Europa.

Läs mer: Högt tempo i industrins omställning kräver högt tempo från regeringen

H2 Green Steel säkrar kapital

Det nystartade stålföretaget H2 Green Steel har under samma vecka säkrat kapital i den första investeringsrundan och bolagets förväntningar på fler intresserade investerare är höga. H2 Green Steels nytillträdde vd, Henrik Henriksson, vill gärna se mer svenskt kapital.

– Vi hoppas att vi ska kunna använda svensk kraft, svensk järnmalm och svenska investerare så att det är något som AB Sverige kan vara stolt över, säger Henrik Henriksson, vd för H2 Green Steel, i en intervju med Dagens industri.

– Ambitionen är att bygga ett företag som blir ett av de klassiska svenska exportbolagen, som man pratar om i flera generationer från nu, säger Henrik Henriksson.

Fossilfritt stål attraherar

Stora teknikskiften och förändringar i hela värdekedjan inom järn- och stålindustrin kommer att ge fossilfria produkter som efterfrågas av både kunderna och investerarna, och är resultatet av ett innovations- och forskningsarbete som pågått under många år.

– Sverige har företagsledare som tidigt bedömde att omställningen också är en möjlighet för stärkt konkurrenskraft och hållbar tillväxt. Jag tror att om politiken lyssnar på våra konkreta reformförslag och agerar, så kommer Sverige och svensk industri att attrahera kapital och fortsätta leda omställningen, avslutar Bo-Erik Pers.

Läs också om basindustrins och universitetens satsningar för kompetensförsörjningen till norra Sverige:
25 000 personer till industriföretagen i norra Sverige