Högt tempo i industrins omställning kräver högt tempo från regeringen

Den 24 maj skrev vd:arna för HYBRIT:s ägarbolag SSAB, LKAB och Vattenfall på Dagens industris debattsida att regeringen måste se över regelverk och långa tillståndsprocesser om omställningen ska kunna fortgå i det höga tempo som industrin avser. Samma dag möttes regeringen och vd:arna i ett rundabordssamtal om hur Sverige ska bli först i världen att producera fossilfritt stål.

Skärmdump och kollage från rundabordssamtal 24 maj, Mia Odabas ledde samtalet med Baylan, Bolund, Lindqvist, Moström och Borg.

I Sverige är det industrin som är pådrivande i omställningen med en marknad som efterfrågar fossilfri produktion och fossilfria varor. Företagens höga ambitioner och att företagsledare och forskare ser omställningen som en möjlighet att stärka både konkurrenskraft och öka tillväxten i Sverige, har fått företagen att placera sig i förarsätet för omställningen.

Dagens industris debattsida (24 maj 2021) lyfte Martin Lindqvist, vd på SSAB, Jan Moström, vd på LKAB och Anna Borg, vd på Vattenfall, tre processer som regering och myndigheter behöver effektivisera för att industrin ska ha möjlighet att elektrifieras och på så vis ställa om till fossilfrihet.

  • Myndigheterna behöver tillsammans med industrin förbättra och effektivisera sina processer för att korta handläggningstider och göra beslut mer förutsägbara och rättssäkra. Till exempel bör parallella prövningar möjliggöras.
  • Lagar och regelverk behöver ses över så att klimatmålen blir mer styrande vid tillståndsgivningen. Regeringen kan också underlätta för myndigheterna genom tydligare riktlinjer, exempelvis när det gäller teknikval vid elnätsanslutningar. Regeringens proposition ”Moderna tillståndsprocesser för elnät” är ett bra första steg för att korta tiden, men kommer inte att vara tillräckligt för att nå regeringens mål att halvera tiden.
  • Det behövs extra resurser för att snabbare kunna fatta beslut. I princip varje enskilt industriellt omställningsprojekt i Sverige kräver tillstånd och prövning. Regeringen behöver tillse att myndighetssverige har tillräckliga resurser för att kunna möta klimatmålen i tid.

Rundabordssamtal med regeringen

Under förmiddagen den 24 maj deltog näringsminister Ibrahim Baylan och miljö- och klimatminister Per Bolund i ett rundabordssamtal med vd:arna i HYBRIT:s ägarbolag om möjligheter och utmaningar i industrins omställning till fossilfrihet.

De tre vd:arna konstaterade att marknaden redan efterfrågar de fossilfria produkter som företagen vill leverera. Redan under 2021 planerar SSAB att leverera stål till Volvo från HYBRIT:s pilotanläggning i Luleå.

– Vi har identifierat ett marknadsbehov. Nu ser vi till att göra allt vi kan för att leda den här utvecklingen, sa SSAB:s Martin Lindqvist under samtalet.

Näringsministern menade att HYBRIT-projektet har en central roll för hela näringslivets inställning till omställningen.

– HYBRIT betyder oerhört mycket, både för utsläppsminskningarna, men också för vårt självförtroende. Det vi nu ser inom stålsektorn ger ett stort självförtroende och det kommer inte bara att gå, utan snabbare än vi någonsin trodde, sa näringsminister Ibrahim Baylan.

– Fler och fler industriföretag och branscher ser omställningen som central för konkurrenskraften, det är glädjande. En win-win-win, fortsatte Ibrahim Baylan.

Men det finns orosmoln. Martin Lindqvist pekade på vikten av fri och rättvis handel, där EU och Sverige måste vara pådrivande för Level playing field, alltså att företag måste konkurrerar på samma villkor både inom och utanför EU, för att inte de som går före i industris omställning tappar i konkurrenskraft.

– Men hanterar vi det rätt, så kommer vi inte tappa i konkurrenskraft utan bygga konkurrenskraft, sa Martin Lindqvist.

Industrins omställning till fossilfrihet stärker inte enbart konkurrenskraften för de enskilda bolagen, den förstärker enskilda orter och säkrar Sveriges ställning i världen.

– Den gröna industrivågen ger nya arbetstillfällen, samtidigt som vi moderniserar Sverige. Sverige kommer att ligga i framkant med den nya, miljövänliga teknik som nu utvecklas. Vi måste ställa om samhället, och den resan har bara börjat, sa miljö- och klimatminister Per Bolund.

Ta del av rundabordssamtalet med regeringens företrädare om exakt vilka förutsättningar som krävs för ett fortsatt högt tempo i industrins omställning: