Maria Wetterstrand: Klimatfärdplanerna är ett ovärderligt underlag för politiken

Det var gott om beslutsfattare, både från näringslivet och politiken, när Fossilfritt Sverige följde upp arbetet med 22 klimatfärdplaner. Samtliga talare pekade på vilken kraft och vilket tempo som det svenska näringslivet visar på i omställningsarbetet. Järn- och stålindustrin utgjorde ett av de starkaste bevisen för att utveckling drivs av företagen och efterfrågan från kunderna.

På konferensen Fossilfri konkurrenskraft som leddes av Svante Axelsson och Malin Strand medverkade bland andra näringsminister Ibrahim Baylan, miljö- och klimatminister Per Bolund tillsammans med representanter för 22 branscher, däribland Jernkontorets energi- och miljödirektör, Helén Axelsson.

Under onsdagen bjöd regeringens initiativ Fossilfritt Sverige in till konferensen Fossilfri konkurrenskraft för att följa upp arbetet inom ramen för 22 olika branschers klimatfärdplaner. Järn- och stålindustrin var först ut med att lansera en klimatfärdplan 2018 och har som enda bransch också hunnit presentera en egen uppföljning av färdplanen (se nedan). Under konferensen släppte Fossilfritt Sverige en ny rapport, sin uppföljning som beskriver nuvarande status för genomförandet av alla 22 färdplaner:

färdplansuppföljning2.jpg


Framsteg och utmaningar

Under konferensen presenterade branscherna små och stora framsteg inom respektive industri.

– Bland industrisektorerna är vi eniga om vilka våra tuffaste utmaningar är i arbetet med omställning till fossilfrihet. Det handlar om osäkra tillståndsprocesser, oro för fossilfri elförsörjning givet det enorma behov som uppstår när industrier bygger ut och ställer om verksamhet i Sverige samt tillgång till kompetens, säger Helén Axelsson, energi- och miljödirektör på Jernkontoret, som deltog på konferensen.

Näringsminister Ibrahim Baylan, miljö- och klimatminister Per Bolund, Moderatledaren Ulf Kristersson, Moderaternas förra partiledare, Anna Kinberg-Batra och Miljöpartiets tidigare språkrör Maria Wetterstrand, talade under konferensen. Samtliga talare pekade på vilken kraft och vilket tempo som det svenska näringslivet visar på i omställningsarbetet.

– Det är glädjande att politiken ser att industrin arbetar i ett högt tempo och att våra företag kommit långt i arbetet. Politikerna på scenen var noga med att lyfta samma utmaningar som industrin om tillstånd, el- respektive kompetensförsörjning. Men vi saknar fortfarande skarpa politiska förslag, säger Helén Axelsson.

Per Bolund ville kroka arm med industrin och Ulf Kristersson talade om ett ”staten och kapitalet sitter i samma båt, men 2.0”. Maria Wetterstrand tyckte att dagens politiker serveras ett ovärderligt underlag tack vare klimatfärdplanerna.

Ta del av rapporten:
Färdplaner för fossilfri konkurrenskraft – uppföljning 2021

Se konferensen Fossilfri konkurrenskraft i efterhand:


Stålindustrins klimatfärdplan följdes upp redan 2020

Redan under 2020 följde järn- och stålindustrin upp sin klimatfärdplan för en fossilfri och konkurrenskraftig stålindustri.  

Se den digitala lanseringen och samtalet om järn- och stålindustrins sammanfattning och uppföljning av sin klimatfärdplan:

Fyra av de mest aktuella politiska frågorna

Järn- och stålindustrin i Sverige har höga ambitioner inom många områden. Flera av dessa kräver samverkan med politik och myndigheter. Här kan du läsa mer om aktuella politiska frågor som berör järn- och stålindustrin och en hållbar omställning: Vi tycker. 

Om Fossilfritt Sverige
Fossilfritt Sverige startades på initiativ av regeringen 2015 innan FN:s stora klimatmöte i Paris och samlar aktörer i form av företag, kommuner, regioner och organisationer som ställer sig bakom deklarationen om att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Initiativet ska fortgå fram till 31 december 2024. Se även fossilfrittsverige.se