Klimatneutral produktion på Uddeholm

I mitten av december genomför Uddeholms AB i Hagfors en klimatneutral vecka för att visa att de redan idag skulle kunna ställa om till att producera klimatneutralt verktygsstål, om det bara fanns tillräcklig tillgång till biogas.

Johan Wiig, vd för Uddeholm, berättar i en intervju med SVT Nyheter om omställningen till fossilfria bränslen och hur den ska bli hållbar över tid. Foto: SVT.

Under perioden 13–19 december kommer Uddeholms AB att genomföra ett test av att – som första företag i världen – producera klimatneutralt verktygsstål. Syftet med testet är att bevisa att det redan idag är möjligt att producera klimatneutralt stål.

Enligt Uddeholms hållbarhetsrapport för 2020-2021 står fossilfri el för 55 procent av företagets totala energianvändning.

För att minska sin fossila energianvändning gör Uddeholm följande förändringar under den klimatneutrala veckan:

  • LNG (naturgas) som till exempel används i värmningsugnarna ersätts med fossilfri LBG (biogas).
  • Alla interna transporter kommer att köras med fossilfri el eller 100 procent HVO100, det vill säga förnybar diesel baserad på avfallsprodukter.

Dessa åtgärder kommer att minska Uddeholms fossila koldioxidutsläpp med upp till 90 procent. För kol i metallskrot och i grafitelektroder finns idag ingen fossilfri ersättning, för koldioxidutsläpp som detta kol genererar kommer Uddeholm att klimatkompensera enligt Gold Standard.

– Vi gör detta för att visa våra kunder att vi är beredda att göra omställningar för att gå mot en klimatneutral produktion av verktygsstål, säger Johan Wiig, vd för Uddeholm i en intervju med SVT Nyheter.

Se intervjun med Johan Wiig där han berättar om vad som behövs för att en permanent omställning till fossilfria bränslen ska vara möjlig (SVT Nyheter Värmland).

Uddeholm.jpg

Flygfoto över Uddeholm. Foto: Uddeholms AB.

Enligt Stålindustrins klimatfärdplan är majoriteten av de svenska stålproducenterna redan idag redo för en omställning till biobaserad gas, men ännu finns inte tillgång till biogas till konkurrenskraftiga kostnader och i de kvantiteter som behövs.

– Industrins behov av biobaserad gas måste prioriteras när gasmarknaden ska utvecklas, inte bara transportsektorn. Tillgång till biobaserad gas och råvaror är en förutsättning för att stålindustrin ska kunna nå klimatmålen, säger Helén Axelsson, energi- och miljödirektör på Jernkontoret.

Se även: